JOTI si užívaj, ale bezpečne

  Zahraničie
1486
Malaysian Scouts Celebrating Jota Joti in Kuala Lumpur

Jamboree na internete – JOTI je skvelá príležitosť spojiť sa so skautmi z celého sveta, najmä v týchto neobyčajných pandemických časoch. Bezpečnosť je dôležitá pri všetkých skautských aktivitách, nevynímajúc tie v on-line priestore. Pamätaj, že aj počas JOTI  sme všetci zodpovední za vytvorenie prostredia, v ktorom sa každý bezpečne môže zabávať a zároveň byť rešpektovaný.

Nástrahy internetu

Internet okrem príležitostí a obohacujúceho obsahu prináša aj veľa rizík, najmä ohrozenie osobných údajov alebo bezpečnosti. Všetci si musíme uvedomiť, že niektorí ľudia môžu mať krivé úmysly a je potrebné a vedieť, ako sa chrániť. Tu je niekoľko tipov pre bezpečnejšie užívanie internetu:

Minimálny vek a dozor dospelých

Každý účastník JOTI musí byť starší ako 13 rokov, aby sa mohol zaregistrovať. Od všetkých účastníkov vo veku od 13 do 18 rokov sa očakáva, že v záujme zaistenia bezpečnosti informujú o účasti na JOTI a do aktivít v rámci jeho programu  zapoja rodiča a radcu alebo vodcu. Zapojení dospelí sú zodpovední za dohľad nad on-line aktivitami detí. Ak máš menej ako 13 rokov a chceš sa zapojiť, môže ťa registrovať tvoj rodič, alebo dospelý radca či vodca. V tom prípade je nevyhnutné, aby sa s Tebou zúčastňoval aktivít počas celého podujatia.

Porušenie pravidiel

Ak niektorý účastník poruší nižšie uvedené pravidlá nižšie, jeho užívateľské kontá budú obmedzené alebo vymazané a ich správanie bude ďalej vyšetrované organizátormi jamboree.

Zásady JOTI bezpečnosti

Budem…
… informovať dospelú osobu o mojej účasti a zážitkoch z JOTA-JOTI.
… správať sa skautsky, riadiť sa skautským sľubom a zákonom.
… nahlásim každú podozrivú alebo škodlivú aktivitu, ktorú zažijem alebo budem svedkom, na adresu safe.joti@scout.org.
… správať sa zdvorilo a priateľsky k tým, s ktorými sa stretnem on-line.
… uchovať moje heslá a osobné informácie v súkromí.
… nikdy sa nezúčastním ani nepodporím hrubé správanie sa, vrátane nenávisti a ponižovania ostatných.
… baviť sa a spoznávať nových skautských priateľov!

Potrebuješ pomoc?

Zneužívanie, obťažovanie a šikana sú v skautingu absolútne neprijateľné! Ak sa staneš obeťou alebo svedkom takéhoto správania, ihneď o tom informuj rodiča, prípadne svojho radcu či vodcu. Napíšte spolu na safe.joti@scout.org svoju sťažnosť. Pripoj svoje meno, platformu na ktorej sa incident odohral spolu s jeho screenshotom a užívateľským menom osoby, ktorá porušila pravidlá JOTI. Do 30 minúť sa ti ozve moderátor, ktorý odpovie v angličtine, francúzštine či španielčine.

Dúfame, že Tvoje skúsenosti s JOTI budú čo najbezpečnejšie a prajeme Ti veľa zábavy a priateľov z celého sveta!

  • Tohtoročné JOTI sa uskutoční 16. až 18. októbra 2020.
ZDIEĽAŤ