NAJNOVŠIE

Jamboree ako vianočný darček

  CEJ24, Pozvánka           66
Za mesiac pod vianočným stromčekom, o pol roka v hangári na tábore a o osem mesiacov sa môžete ocitnúť so skautskou šatkou na krku...

Skautské preukazy od roku 2024

  Ústredie           349
Hospodárska rada spolu s Ústredím analyzovala  budúcnosť a využiteľnosť fyzických skautských preukazov. Dopomohol jej aj dotazníkový prieskum v roku 2022, ktorý prebiehal medzi nižšími...

Máme zástupcu Náčelníka SLSK

  Skauting           198
Nový náčelník si spomedzi ďalších členov N-SLSK vybral svojho zástupcu. Stal sa ním Matej Móder - Gentleman. V nasledujúcich riadkoch sa vám sám predstaví.  Ahojte,...

Nové Náčelníctvo prvýkrát zasadlo

  Skauting           199
Dva týždne po Sneme sme sa stretli. Prediskutovali sme dosť tém aj napriek tomu, že sme sa videli len večer cez obrazovky. Je náročné vybrať,...

Súhlas s etickým kódexom v Tee-Pee

  Skauting, Ústredie           203
Etický kódex v Slovenskom skautingu nie je len dokumentom na papieri, ale záväzným sľubom všetkých dospelých členov. Jeho podpis nie je len formalitou, ale...

Novembrové zahraničné novinky

  Zahraničie           208
Zahraničná rada Slovenského skautingu Vám prináša tie najdôležitejšie novinky z diania svetových skautských organizácií WOSM, WAGGGS a ICCS/ICCG, ktorých sme ako Slovenský skauting členom. Prihlasovanie...

Zmierovacia rada potrebuje doplniť počty členov. Pokiaľ zvažujete kandidatúru, čítajte ďalej

  Skauting           161
Slovenský skauting má aj svoje kontrolné orgány. Sú presne dva – Zmierovacia rada a Revízna rada. Do jednej aj druhej rady sú volení členovia na...

Junák po piatich rokoch pozýva našich členov na veľkú národnú akciu...

  Akcia, Zahraničie           179
A ty už si počul/a o Obroku ? Obrok - v slovníku súčasného slovenského jazyka je hlavným významom tohto slova krmivo pre ťažný dobytok. Nás...

Zaži atmosféru Vianoc so zábavnými úlohami

  Program           568
Dni sa neúprosne skracujú a večery siahajú do čoraz väčších dĺžok, pripomínajúc nám blížiace sa obdobie oddychu a pokoja. Prepletenie jesenných a zimných mesiacov...
Betlehemská pošta

Betlehemská pošta: objednajte si nové propagačné materiály na tohtoročné Betlehemské svetlo

  Ústredie           303
Tak ako každý rok aj tento, Slovenský skauting pri príležitosti roznášania Betlehemského svetla pripravil tematické tlačové materiály, ktoré si môžu skautské zbory objednať a...