Deň narcisov nemôže mať pauzu

  Blog
5381

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

„Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“ približuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?

NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

 • Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch Tesco – prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni
 • Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA

 •  Od  7.6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:
  • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
  • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
  • QR kódu
 • virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA

 • prispieť môžete v sieti bankomatov a vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tlačítko Deň narcisov
 • virtuálny narcis môžete získať na zlavadna.sk, www.pilulka.sk
 • prispieť môžete kúpou limitovanej edície ponožiek Fusakle a limitovanej edície zubných kefiek CURAPROX

Viac informácii o zbierke na www.dennarcisov.sk.

Ako bude použitý výnos zo Dňa narcisov?

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K ním patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť onkopsychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, bezplatné programy v Centrách pomoci LPR Bratislava, Košice, Martin.

Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne realizujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam či už v podobe informačných kampaní, realizácie prednášok pre firmy, školy, vydávania informačných letákov a brožúr pre zdravú verejnosť i pacientov.

„Uvedomujeme si, že prevažná väčšina z nás musela a musí za ostatný rok riešiť problémy, aké sme nepoznali. Veľa z nás pocítilo dopad pandémie na zdraví, na vlastnej ekonomickej situácii. Uvedomili sme si, že zdravie je nezaplatiteľná hodnota. My si uvedomujeme, že akákoľvek pomoc je vzácna a užitočná. Veríme, že kto môže, preukáže podporu a pomoc ľuďom, ktorí o svoje zdravie zvádzajú boj s rakovinou bez ohľadu na pandémiu. Ďakujeme predovšetkým v ich mene.“  ďakuje Eva Kováčová v mene Ligy proti rakovine.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ