Staňte sa súčasťou daru pre Svätého Otca

  Blog
6876

Ako skauti s odhodlaním venujeme svoj čas pre službu druhým. Pri príležitosti príchodu pápeža Františka na Slovensko občianske združenie V.I.A.C. – INŠTITÚT PRE PODPORU A ROZVOJ MLÁDEŽE spúšťa iniciatívu Generácia pápeža Františka, v rámci ktorej pripravujú pre pápeža dar – mladí ľudia a ich ochota slúžiť vyjadrená v číslach. Prečítaj si ako sa zapojiť, využiť svoju skautskú službu a buď súčasťou tohto jedinečného daru pre pápeža Františka.

O čo v tejto iniciatíve ide

Angažovanosť mladých v spoločnosti je pre pápeža dôležitou témou. Mladí ľudia, ktorí už majú nejakú službu ale aj tí, ktorí by chceli, sú pozvaní, aby sa zapojili a urobili konkrétny záväzok, definovaný počtom hodín, ktoré venujú službe blížnemu alebo svetu, v rámci školského roku 2021/2022. Priamo do iniciatívy sa môže zapojiť predovšetkým mladý človek, ktorý má 13-30 rokov, ale potešia aj starší.

Za službu v tejto iniciatíve je pokladaná činnosť, ktorá je mimo pracovných či rodinných povinností, vykonaná zo slobodnej vôle a je pre dobro sveta alebo blížneho, čo spĺňa aj naša skautská činnosť.

Bude to konkrétnym vyjadrením a odpoveďou mladých zo Slovenska, ktorí povedali “áno, pôjdem / áno urobím” na výzvy a potreby, ktoré okolo seba vidia a o ktorých nás učí aj pápež František.

Ako sa zapojiť

  • Dôležité je premyslieť si svoj záväzok, koľko hodín v školskom roku 2021/2022 môžem reálne venovať pre službu druhým?
  • Vyplniť registračný formulár najneskôr do 10.9.2021 – na základe ktorého bude uvedený počet zapojených do odkazu pre pápeža Františka.
  • A nakoniec, byť živým svedectvom – dodržať záväzok – pomôcť blížnemu, byť darom pre svet.

V prípade záujmu o ďalšie informácie môžete kontaktovať zmenmeto@ozviac.sk.

ZDIEĽAŤ