Marcový Malý snem, UNO a zasadnutie N-SLSK

  Skauting
371
Foto: Matúš Mahút

Začiatkom mesiaca sme netradične zažili tri veľké stretnutia za jeden víkend. Zvládli sme aj veľké témy ako Strategický plán, rozpočet alebo hodnotenie kvality.

Malý snem

Ako každoročne sme sa s delegátmi stretli v Skautskom dome v Banskej Štiavnici, aby sme spoločne schválili rozpočet na tento rok, HK zborov a oblastí a tento rok aj zvolili novú členku Zmierovacej rady – sestru Barboru Vančovú.
Okrem týchto povinností sme však aj spoločne diskutovali o schválenom Strategickom pláne, Etickom kódexe a Safe from harm, riadení integrity, či transformácii oblastí alebo o online skautských preukazoch. 

Viac si môžete prečítať v zápisnici na www.skauting.sk .

Okrem iného sa na Malom sneme opäť udeľovali ocenenia Služba skautingu a tento rok aj inštruktorské insignie bratovi Škoricovi, ktorý absolvoval inštruktorskú lesnú školu v Čechách.

Foto: Matúš Mahút

UNO

Na Malom sneme sa už tradične uskutočnilo aj stretnutie UNO. Tentokrát bolo veľkou témou Svetové jamboree a nedostatočná komunikácia ohľadom financií s rodičmi účastníkov. Ďalším dôležitým bodom diskusie bola spolupráca s Ministerstvom obrany SR na branných cvičeniach na úrovni oblastí v rámci grantu.

4.zasadnutie N-SLSK

Zvolali sme ho najmä kvôli schváleniu Strategického plánu. Konkrétne sme si prešli detailnejšie kroky na toto volebné obdobie a kľúčové ukazovatele. Je to ďalší krok k jeho úspešnému plneniu. Ďalšie body boli nasledovné

  1. Sumár správ  rýchly prehľad čo s deje v rade
  2. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
  3. Strategický plán
  4. GILŠ – menovanie vodcu tímu a členov tímu
  5. Schvaľovanie vodcov vzdelávacích tímov (EQ, Vulkán, SELŠ, NAVS a GILŠ)
Náčelník Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ