Pracovná skupina projektu Inklúzia hľadá nové posily, aj ty môžeš pomôcť začleneniu LGBTI+ komunity v SLSK

  Skauting
400
Foto: Hannah Busing-Unsplash

Projekt Inklúzia v SLSK zameraná na členky a členov SLSK z LGBTI+ skupiny hľadá nových členov do pracovnej skupiny, ktorí by radi prispeli k vytvoreniu bezpečného priestoru pre ľudí z LGBTI+ skupiny v Slovenskom skautingu.

Náčelníctvo SLSK projekt schválilo a bol k nemu pripravený aj projektový plán, avšak ani ten najlepší plán sa nemôže stať realitou, pokiaľ niet ľudí, ktorí by ho uskutočnili. Preto, ak by si rád*a videla zmeny čo najskôr, neváhaj a poď s nami priložiť ruku k dielu.

Čo bude tvojou úlohou

Úlohou pracovnej skupiny a koordinátora je pracovať na stanovených cieľoch projektu a tým prispievať k tomu, aby bol skauting bezpečným miestom pre všetkých. Úlohou členov a členiek pracovnej skupiny je konkrétne: 

 • pracovať na zadaniach od koordinátora projektu,
 • pripravovať obsahové usmernenia,
 • pripravovať diskusie k téme projektu,
 • pracovať na formulovaní postoja SLSK k téme sexuálnej orientácie a téme rodovej identity,
 • poskytovať znalosti a odporúčania,
 • aktívne sa zúčastňovať pravidelných diskusií o celkovom zdraví projektu,
 • pomáhať vyhodnocovať plán projektu,
 • pomáhať pri riešení problémov.

Koho hľadáme a ako sa prihlásiť

Hľadáme ochotných ľudí, dobrovoľníkov, ktorým záleží na skautingu a všetkých jeho členoch a chcú sa postarať o to, aby bol skauting bezpečným miestom aj pre ľudí z LGBTI+ skupiny. 

Od uchádzačov a uchádzačiek očakávame:

 • záujem o tému inklúzie ľudí z LGBTI+ skupiny,
 • čas a chuť venovať sa projektu dobrovoľne,
 • empatickosť a férovosť,
 • schopnosť rešpektujúco komunikovať.

Prihlásiť sa môžeš vyplnením online formulára najneskôr do 21. 4. 2024. Po zozbieraní odpovedí od uchádzačov a uchádzačiek bude ešte nasledovať rozhovor s koordinátorkou projektu. 

ZDIEĽAŤ