Mladí – srdce komunít

  Skauting
332
Foto: Filip Suchý

Keď sme v roku 2019 zakladali Skautský inštitút na Slovensku, prvé podujatia sme organizovali aj v rámci kampane My Europe, My Say!, ktorá sa v roku 2019 snažila mladým ľuďom priblížiť nielen význam Európskej únie, ale aj dôležitosť ísť voliť v rámci volieb do Európskeho parlamentu. A po 5 rokoch zisťujeme, že téma aktívneho občianstva je stále potrebná… A to možno viac, ako kedykoľvek predtým.

V tíme Skautského inštitútu veríme, že aktívne občianstvo detí a mládeže je kľúčovým krokom k prosperujúcemu a súdržnému spoločenstvu. Na podporu tejto myšlienky sme pripravili sériu podujatí: Mladí – srdce komunít. Vytváraním príležitostí na vzdelávanie a inšpiráciu, ako sú diskusie, workshopy a networking, by sme radi obohatili a posilnili občiansku angažovanosť nielen členov a členiek Slovenského skautingu. Jednotlivé podujatia série sú pripravované s cieľom osloviť mladých ľudí a posilniť ich záujem o témy, ktoré ovplyvňujú ich životy a komunity, v ktorých žijú alebo sú im blízke.

14. marec

Na prvom podujatí sme privítali zástupkyne a zástupcu občianskeho sektora, spoločne sme diskutovali nielen o aktívnom občianstve ako takom, ale i o potrebe mladých ľudí byť vypočutý. Záznam z diskusie si môžete vypočuť ako podcast alebo pozrieť na YouTube.

11. apríl

Na druhom podujatí pozvaní hostia a hostky predstavia úspešné projekty ovplyvňujúce život ich komunity, chýbať nebude ani spoločná neformálna diskusia.

Viac o podujatí sa dozviete v udalosti na facebooku.

O tom čo je to komunita a prečo sa o nej rozprávame si môžete prečítať v článku Ôsmy bod výchovnej metódy – Zapojenie komunity.

18. apríl

Workshop sa zameria na praktické zručnosti, ako efektívne spravovať projekty v prospech komunity a získať finančné prostriedky na ich realizáciu.

Viac o podujatí sa dozviete v udalosti na facebooku.

1. máj

Diskusia pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ sa pozrie aj na aktívne občianstvo v kontexte európskej integrácie.

Viac o podujatí sa dozviete v udalosti na facebooku.

23. máj

Vrcholným bodom série podujatí bude interaktívny večer, kde návštevníci a návštevníčky budú spoločne networkingovať, uvažovať a spolupracovať pri identifikovaní potrieb ich komunít a pri hľadaní spôsobov, ako tieto potreby napĺňať.

Viac o podujatí sa dozviete v udalosti na facebooku.

Partnerom podujatí je BKIS.

Bližšie informácie o podujatiach nájdete na Facebooku alebo Instagrame Skautského inštitútu na Slovensku.

Len zopár slov na záver…

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že budúcnosť našej spoločnosti závisí od schopnosti a ochoty jednotlivcov angažovať sa vo veciach, ktoré sú dôležité pre naše komunity a spoločnosť ako celok. Aktívne občianstvo nie je iba povinnosťou, ale aj príležitosťou pre každého z nás prispieť k pozitívnym zmenám vo svojom okolí. I preto prichádzame s podujatiami, ktoré podporujú túto hodnotu a dávajú mladým ľuďom príležitosť preukázať svoj potenciál ako aktívni a zodpovední občania. Ich účasť a angažovanosť sú kľúčom k budovaniu lepšej a spravodlivejšej spoločnosti pre nás všetkých.

Chcete sa o rozvoji aktívneho občianstva v Slovenskom skautingu dozvedieť viac? Prečítajte si o ňom i v tomto článku, ktorý obsahuje ďalšie tipy, ako ho možno rozvíjať.

Skautský inštitút na Slovensku

ZDIEĽAŤ