Druhý ročník mentoringového kurzu

Rozvoj
600

Prinášame vám druhý ročník kurzu zameraného na prácu s mládežou a podporovanie rozvoja ich osobností, ale aj tých vašich. Kurz mentoring je tu pre všetkých vodcov a vodkyne, ale aj činovníkov a činovníčky SLSK. 

Prihlás sa a započni tak svoju mentoringovú cestu spolu s nami! 

Kurz je určený a otvorený všetkým skautským lídrom/líderkám, vodcom/vodkyniam, ale aj členom/členkám zborových, oblastných rád a vzdelávacích tímov. 

Základné informácie o kurze

Veková hranica: 18+
Miesto: Žilina
Cena: 30 €
Termín: 28. – 30. 6. 2024

Prihlasovanie je spustené od 22. 5. do 16. 6. 2024. Rozhodne však neváhaj, nakoľko počet miest je obmedzený. 

Ciele mentoringového kurzu

  • Absolvent kurzu sa cíti kompetentný na mentorovanie skautov v jeho domovskej jednotke.
  • Absolvent kurzu vie pomôcť mentorovaným zvládať problémy a obavy, vie im pomôcť nasmerovať kroky k zvládnutiu väčších výziev.
  • Absolvent kurzu vie, ako viesť mentoringový dialóg a pozná ďalšie tipy a triky mentora.
  • Absolvent kurzu vie počúvať a rozprávať sa s mentorovanými bez súdenia, vie, ako ich motivovať, aby našli riešenie na ich situáciu, vie ich nasmerovať k zmene perspektívy pohľadu na prekážky – aké nové možnosti mi táto situácia ponúka?
  • Absolvent kurzu vie koho poprosiť o pomoc v prípade ťažkej mentorskej situácie.
  • Absolvent kurzu aplikuje svoje vedomosti a zručnosti na tvorbu mentoringového projektu v jeho domovskej jednotke.
  • Absolvent kurzu vie zhodnotiť prínosy mentoringového projektu pre jeho osobný život, ale aj pre jeho domovskú jednotku.
  • Absolvent kurzu si uvedomuje, čo to znamená byť mentorom, vie počúvať a viesť. Vie dať priestor mentorovanému,  aby mohol rásť a rozvíjať svoj charakter, byť iba podporou pri jeho rozvoji.

Absolvovaním víkendového kurzu to nekončí!

Ale naopak, veríme, že len začína. Po absolvovaní víkendu ťa bude čakať jednodňové stretnutie a následne supervízia s mentorom na pravidelnej báze po dobu trvania 6 mesiacov. Samozrejme, spolu s tým tu bude pre teba podpora z RpR, workshopy a pravidelné stretnutia absolventov/iek kurzu. 

Ak ťa myšlienka mentoringu nadchla a cítiš, že by to mohlo byť prospešné pre teba či tvoje okolie – prihlás sa a staň sa tak mentorom/kou v Slovenskom skautingu! 

predsedníčka Rady pre rozvoj
ZDIEĽAŤ