Hodnotenie kvality oddielov, zborov a oblastí za rok 2023

  Rozvoj, Ústredie
903
Foto: Vladislav Kakody

Aj tento rok vám prinášame informácie o priebehu vypĺňania hodnotenia kvality oddielov, zborov a oblastí za rok 2023. 

Hodnotenie kvality slúži ako nástroj sebareflexie pre vás, vodkyne a vodcov, taktiež to pomáha nám na národnej úrovni, lepšie vnímať vaše potreby. Okrem toho, že je to skvelý nástroj na trackovanie cieľov a napredovania oddielu, zboru a oblasti, je to skvelý pomocník aj pri zbere dát, ktoré sa spracúvajú tímom analýzy dát a následne sa využívajú pri nastavení stratégie. Aj z týchto dôvodov je potrebné, aby vypĺňanie HK oddielu, zboru a oblastí bolo pravidelné, v tomto prípade raz do roka, a tak, prosím, majte na pamäti, že je to jeden bod z povinností vodkýň a vodcov, a teda je povinné. 

Zároveň pripomíname, že hodnotenie kvality vypĺňate za predošlý kalendárny rok, a teda za rok 2023.

Spolu s Radou pre rozvoj vám odporúčame v tomto momente zobrať kalendár a zaznačiť si doň nasledujúce dôležité dátumy, ktoré ste mohli už dávnejšie zaznamenať aj v kalendári vodcu.

Hodnotenie kvality oddielov

Spustenie – 1. 2. 2024

Uzavretie – 28. 2. 2024

Hodnotenie kvality zborov

Spustenie – 1. 3. 2024

Uzavretie – 31. 4. 2024

Hodnotenie kvality oblastí

Spustenie – 1. 3. 2024

Uzavretie – 31. 3. 2024

Pre tých, ktorí budete vypĺňať HK oddielu po prvýkrát, ale aj tých, ktorí si nie ste stále istí, máme pripravenú pomôcku – manuál/návod, ktorý bude vaším sprievodcom. 

S akýmikoľvek ďalšími dotazmi, otázkami či potrebou pomoci pri vypĺňaní hodnotenia oddielu, zboru, alebo oblasti nás, samozrejme, môžete kontaktovať aj na adrese kvalita@skauting.sk

predsedníčka Rady pre rozvoj
ZDIEĽAŤ