Hodnotenie kvality je úspešne za nami!

Rozvoj, Skauting
211
Foto: Marián Suvák

Rokom 2024 sme započali aj zhodnotenie predchádzajúceho roka pomocou hodnotenia kvality oddielov, zborov a oblastí. 

Každý oddiel a zbor je prechádzaný individuálne, či ide o vĺčatá, skautov, rangerov, roverov, rodiny alebo dospelých v skautingu, snažíme sa do všetkého nahliadať individuálne s prihliadnutím na výchovný systém SLSK, Organizačného poriadku, Stanov, ale aj jedinečnosť oddielu, o ktorej nám častokrát dávate vedieť v možných vypĺňacích poliach. 

Hodnotenie kvality oddielov a zborov je úspešne za nami a spätná väzba oddielovým, ale aj zborovým vodcom/vodkyniam pristane v najbližších mesiacoch do mailových schránok. 

Práve vďaka kvalitným a aktívnym oddielom sa môže naša organizácia posúvať stále vpred. Hodnotenie kvality sa snaží zhodnotiť činnosť a motivovať oddiely, zároveň však získava aj dôležité dáta pre organizáciu. Zozbierané dáta nám umožňujú zistiť, na čo sa v ďalšej činnosti zamerať a na čo viac upriamiť pozornosť. Je to skvelý priamy vstup pre fungovanie jednotlivých rád.

Predstavujeme vám 5 TOP kvalitných oddielov za rok 2023!

 1. 2. oddiel skautiek Čunkšipi čokan – 80. zbor Ginko Piešťany
 2. 9. oddiel skautiek Bystré Vydry – 68. zbor Biele vrany Košice
 3. 1. oddiel skautiek Kamélie Prešov – 33. zbor Ordo Salinae Prešov-Solivar
 4. 1. oddiel Veľký tresk Kežmarok – 3. zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok
 5. 2. oddiel sv. Márie Goretti – Vyšné Ružbachy – 66. zbor Eduarda Korponaya

Čo sme sa dozvedeli?

Hodnotenie kvality ODDIELOV

HK20 HK21 HK22 HK23
celkový počet oddielov 292 308 303 307
počet vyplnených HK 229 251 227 270
počet kvalitných oddielov 95 74 83 106
počet top kvalitných oddielov 23 31 34 52

Z analýzy dát pre vás vyberáme pár zaujímavostí!

 1. Medzi kvalitnými oddielmi sa umiestnilo 10 roverských, dospeláckych či rodinných oddielov.
 2. Najčastejší neregistrovaní členovia/ky, ktorí oddielu pomáhajú, sú rodičia, najbližšia rodina a členovia z iných oddielov.
 3. Viac ako polovica aktívnych roverských a dospeláckych oddielov využíva symbolický rámec počas roka. Program si pochvaľujú ako roveri, tak aj dospelí! 🙂 
 4. V roku 2023 prebehlo viac ako 17-tisíc družinoviek. 
 5. Najobľúbenejším a najpoužívanejším spôsobom informovania a komunikácie v oddieloch je už tretím rokom forma osobných stretnutí a hneď v závese sú sociálne siete. 
 6. Deň zamyslenia, deň sv. Juraja a Betlehemské svetlo sú akciami, do ktorých sa zapája prevažná väčšina oddielov – a to či už na oddielovej alebo zborovej úrovni. 
 7. Nadobúdanie nových vedomostí/zručností prostredníctvom učenia sa činnosťou je neodmysliteľnou súčasťou skautingu. 9/10 oddielov sa tento bod darí napĺňať, avšak pri roveroch a dospelých v skautingu sa ukazuje, že je náročnejšie s tým pracovať.
 8. Najčastejšie plnené odborky v roku 2023 boli Prvá pomoc (zelený, červený stupeň), Kozmonaut a Cukrár.  V tesnom závese boli odborky Hráč spoločenských hier, Rytier, Ochranca prírody a Babysitter. 
 9. Najviac splnenou výzvou  bola výzva 12 hodín na jednom mieste, ktorú splnilo 127 členov a členiek. Ďalšími najčastejšie splnenými boli 24 hodín na strome, Tajomstvo vianočnej ponožky a 7 sekúnd.
 10. HK za rok 2023 odoslalo: 
 • 27 oddielov dospelých v skautingu,
 • 11 rodinných oddielov,
 • 5 rangerských oddielov,
 • 3 roversko-rangerské oddiely,
 • 51 koedukovaných oddielov skautov a skautiek,
 • 51 oddielov skautov,
 • 47 oddielov skautiek,
 • 28 koedukovaných oddielov vĺčat a včielok,
 • 14 oddielov vĺčat,
 • 9 oddielov včielok,
 • 5 zmiešaných oddielov.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sa určite neváhajte obrátiť na kvalita@skauting.sk

predsedníčka Rady pre rozvoj
ZDIEĽAŤ