Nedeľné stretnutie pod vedením mentora

  Rozvoj
272

Tretiu marcovú nedeľu prebehlo stretnutie absolventov a absolventiek 1. ročníka mentoringového kurzu v spolupráci s odborným mentorom Dávidom Králikom. Deň plný inšpirácie, rozhovorov a nadobúdania ďalších vedomostí. 

Minulý rok prebehol pod hlavičkou Rady pre rozvoj prvý ročník mentoringového kurzu, ktorého sa zúčastnili roveri a dospelí z rôznych kútov Slovenska. Víkendom to pre nich nekončilo, ale práve naopak – vydali sa na cestu mentorovania a my sme v tom spolu s nimi! 

Program stretnutia bol skutočne nabitý a bohatý nielen na utvrdenie nadobudnutých schopností a vedomostí, ale aj na ich rozšírenie. Spoločne sme sa spätne obzreli za posledným rokom a rozprávali sa o tom, ako sa našim začínajúcim mentorom a mentorkám darí. 

Absolventi a absolventky mali možnosť vidieť, ale aj si následne vyskúšať, ako sa vedie mentoringový rozhovor so spätnou väzbou, porozumeli hlbšie rozdielu vyžiadaného a nevyžiadaného feedbacku a načreli do vôd tímového mentoringu. Stretnutie sa nieslo v duchu nielen posúvania svojich vedomostí, ale aj prehĺbenia sebapoznania v oblasti komunikácie a aktívneho počúvania. 

Veľké ďakujem patrí Dávidovi, ktorý s obrovskou radosťou a odbornosťou s nami na tomto našom projekte spolupracuje a, samozrejme, aj všetkým zúčastneným, vďaka ktorým bola atmosféra dňa po celý čas príjemná, zábavná a podnetná. 

Ak by si sa aj ty chcel/a vydať na cestu mentoringu, nezabudni sledovať komunikačné kanály SLSK. Prihlasovanie na druhý ročník mentoringu už čoskoro!

predsedníčka Rady pre rozvoj
ZDIEĽAŤ