Mentoringový kurz: nová forma podpory

  Rozvoj, Skauting
522
Foto: Klára Horváthová

V apríli sa 14 dospelých skautov a skautiek zúčastnilo víkendového mentoringového kurzu pod hlavičkou rady pre rozvoj a vedením skúseného mentora Dávida Králika. 

Ako sa zrodila myšlienka mentoringu v SLSK?

Projekt Mentoring vznikol ako odpoveď na dlhodobé problémy s podporou všetkých členov a členiek, ktoré sme vnímali a súčasne ako zárodok potenciálneho dlhodobého riešenia na otázku podpory členov a členiek priamo v zboroch. Ako inak to docieliť, než vytvoriť projekt, ktorý vyškolí ľudí, aby tu boli pre druhých? A tak sme v rade pre rozvoj dali hlavy dokopy a začali pripravovať formu podpory, ktorá by mala potenciál. 

Kto je to mentor/ka?

Rolou mentora či mentorky je mentorovaných povzbudzovať v ich vlastnom rozvoji, predávať svoje znalosti a skúsenosti, zdieľať svoje názory a inšpirovať ich svojou vlastnou činnosťou – jednoducho byť pre mentorovaných vzorom. 

Čo je jeho cieľom?

Mentoringový program má za cieľ vytvoriť podporu pre členov a členky SLSK pri zvládaní strachov a problémov v ich komunitách prepojením ich so staršími alebo skúsenejšími mentormi, ktorí ich budú sprevádzať a podporovať. Obnoví dávnu tradíciu nasledovania skúsenejších. Môže byť nápomocný pri riešení problémov nástupníctva, vďaka podpore od bývalých vodcov a vodkýň. Pre mentorov samotných ponúkne priestor na osobný rast, stanú sa všímavejšími voči problémom mladých, ich strachov a prekážok, ktoré zažívajú každodenne v škole či skautských komunitách. 

Foto: Archív RpR

Za jeden víkend mentorom/kou? To sa dá?

Človek sa za víkend veru mentorom/kou nestane. V rade pre rozvoj sme sa snažili o čo najefektívnejšiu formu… Víkendový kurz je jeden z krokov, ktorý bude slúžiť ako odrazový mostík a úvod do sveta mentoringu, avšak rozhodne to ním nekončí. Naša vízia siaha ďalej, radi by sme podporili vznik efektívnej siete mentorov/iek po celom Slovensku – aj formou komunity, v ktorom sa budú môcť navzájom zdieľať, mentorovať a odovzdávať si poznatky a skúsenosti. 

Po absolvovaní mentoringového programu budeme podporovať vznik mentoringových programov v každom skautskom zbore pomocou nášho manuálu pre mentorov. Tieto menšie programy budú podporované našimi mentormi, workshopmi a pravidelnými stretnutiami mentorov/iek. 

Nultý ročník víkendového kurzu je za nami…

Mentoringový kurz mal tento rok svoju premiéru. V polovici apríla prebehol nultý ročník víkendového mentoringového kurzu, ktorého sa zúčastníli skauti a skautky z rôznych kútov Slovenska v rôznych vekových kategóriách (18 – 27+). Víkend strávili v priestoroch pastoračného centra v Žiline. Okrem toho, že účastníci/čky svoje poznatky obohatili o teoretické poznatky, mali možnosť všetky vedomosti aplikovať aj do praxe v podobe aktívneho mentorovania sa navzájom.

Foto: Archív RpR

 

O tom, ako nám bolo, vám však najlepšie povedia účastníci/čky sami. 

“Som veľmi vďačná za všetko, čo som tu dostala a objavila. Veľmi odporúčam pre členov vzdelávacích tímov, získala som nový pohľad na to, ako pomôcť druhým napredovať a motiváciu pre seba. Uvedomila som si, že vieme dosiahnuť aj veľké veci, stačí si iba povedať kedy na nich budeme pracovať.

Nebojte sa prísť aj ak sa cítite neskúsení aj ak už máte čo to za sebou, myslím, že každý si tu nájde svoj priestor na rast.” – Repka

“Kurz bol veľmi dobrým teoretickým a praktickým štartom do sveta mentoringu. Pre mňa osobne bolo veľkým obohatením, keď som si počas nácviku (v roli mentorovaného) s pomocou účastníka – mentora, dokázala vytvoriť plán, ako sa pustiť do riešenia pracovného problému. Tento týždeň som s tým v práci naozaj začala, zatiaľ s pozitívnym účinkom. A viem, že viacerí účastníci odchádzali z kurzu s víziou riešenia konkrétneho problému v zbore či v práci aj s plánom, ako začať.” – Smejo

“Bol to veľmi inšpiratívny kurz, veľa som sa naučila čo sa týka správnej komunikácie, vedenia rozhovorov a nastavení si cieľa. Viem, že mi to dodalo viac sebavedomia a skúseností k vedeniu tútorčat na ich ceste, a rovnako tak k osobnému napredovaniu. Bolo to neľahké, ale výborné rozhodnutie a teším sa na ďalšie spoločné stretnutia a spolupráce s účastníkmi kurzu.” – Šišpa

“S mentoringom som sa stretol už dávnejšie, no až teraz sa na mentorovanie dokážem pozerať ucelene. Viem, čo je cieľom, čo je prínosom mentorovania. V mojej činnosti v SLSK mi mentoringový kurz pomôže pri vedení našich tútorčiat – budem plnohodnotná podpora pri tvorení líderskej činnosti. Podpora, ktorá vie, kde je A a kde je Z.” – Mixal

“Bola to pre mňa super skúsenosť, inšpiratívny lektor aj účastníci, bolo to interaktívne, počas celého trvania som cítila slobodu a dobrú náladu, viem, že toto bol len odrazový mostík do sveta mentorov, no už počas neho sme mali možnosť zakúsiť, aké to je, keď vieme otázkami dopomôcť k vyriešeniu problému, a to už po jednom víkende, takže za mňa paráda.” – Boni

Projekt mentoring, ako bolo aj vyššie spomenuté, týmto víkendom nekončí, ale naopak… začína. A my sa už teraz veľmi tešíme na všetko to, čo nám, ale aj celému nášmu skautskému svetu, prinesie.

predsedníčka Rady pre rozvoj
ZDIEĽAŤ