Hľadáš niečo výnimočné? Staň sa expertom v globálnom vzdelávaní!

  Skauting
2366

Chcel by si si rozšíriť vlastné obzory a zároveň prispieť k zmysluplnej aktivite, ktorá pozitívne ovplyvní skautské družiny a oddiely v tvojom okolí? Teraz máš ideálnu príležitosť.

V rámci projektu Skauti myslia globálne budú prebiehať školenia skautských expertov, ktorí sprostredkujú poznatky o aktuálnych globálnych témach skautským vodcom a radcom vo svojom regióne.

Hľadáme práve teba, ak:

  • sa zaujímaš sa o globálne súvislosti, máš chuť sa o nich dozvedieť niečo viac a zároveň sa chceš stať expertom v globálnom vzdelávaní, ktorý bude ďalej vzdelávať skautských vodcov a radcov vo svojom okolí,
  • máš 18 a viac rokov a už máš skúsenosti s prácou radcu alebo vodcu,
  • máš čas zúčastniť sa na úvodnom stretnutí 27. júna v Bratislave a na ďalších školeniach v priebehu projektu (3 víkendy),
  • a máš záujem o dlhodobejšiu spoluprácu pri zaškoľovaní vodcov a radcov.

Expertov čaká:

  • veľa zaujímavých, inšpiratívnych a aktuálnych informácií o prepojenosti sveta a globálnych súvislostiach na školeniach,
  • osobnostný rast a vylepšenie lektorských zručností počas zaškoľovania vodcov a radcov,
  • výmena skúseností so skautskými expertmi z iných krajín EÚ,
  • či účasť na medzinárodných podujatiach (TED konferencia k Európskemu roku rozvoja začiatkom novembra 2015 v Českej republike).

Ak máš záujem zapojiť sa a obohatiť nielen seba ale aj ďalších skautov o poznatky, ktoré presahujú hranice Slovenska, pošli čím skôr email s tvojimi údajmi (meno, oddiel, vek) na veronika.korcekova@skauting.sk, najneskôr však do 25. júna 2015. Experti budú vyberaní do naplnenia kapacity a tak, aby boli rovnomerne pokryté všetky regióny Slovenska.

 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚ.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ