Domov Autor Príspevok od Časopis Médium

Časopis Médium

Časopis Médium
205 PRÍSPEVKY 0 komentáre
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.

NAJNOVŠIE

Súhrnné informácie pre (skautských) dobrovoľníkov, ktorí sa zapoja do šírenia Betlehemského...

  Ústredie           313
Betlehemské svetlo je svojím rozsahom najväčším niekoľkodňovým podujatím do akého sa členovia Slovenského skautingu zapájajú a organizujú ho vôbec. Tento rok v novom, netradičnom...

TIP NA DOBRÝ ČLÁNOK

Objednávka letáčikov a plagátov na Betlehemské svetlo 2018

  Ústredie           518
Tak ako každý rok, aj tento Slovenský skauting pri príležitosti roznášania Betlehemského svetla vydáva tematické letáčiky, ktoré si môžu skautské zbory objednať a v...