Skautská oblasť Kniežaťa Pribinu má nového vodcu

  Rozhovor
1824

V nasledujúcich riadkoch Vám, drahé skautské sestry a bratia, priblížime a predstavíme nového oblastného vodcu skautskej oblasti kniežaťa Pribinu – Nitra, Orla. Vlastným menom Rastislav Lukáč začal skautovať v júni 1990 v Sabinove, aktuálne pracuje v spoločnosti Amazon a do svojej funkcie bol zvolený 11. januára na oblastnom zhromaždení v Bošanoch.

Už vieme, že skautuješ od roku 1990. Ako si sa však k tomu dostal?

Po revolúcií v roku 1989, bolo všetko nové a mňa oslovil brat Jastrab. Boli sme bývalí spolužiaci, v tom čase však každý v inej triede, nestretávali sme sa často a preto som to nečakal. Spýtal sa ma, či mu nechcem pomáhať s organizáciou akcií pre deti, že sa zakladá skauting v meste. Povedal som áno, to bol začiatok môjho skautského života. Vtedy som mal 16 rokov.

Radcovský kurz, jeseň 1990, Drienica. Foto: archív Rastislava Lukáča

Aké boli tvoje prvotné pocity zo skautovania?

Bolo to vzrušujúce, iné ako v pionieri, škole či v zväzarme. Celý ten čas, tesne po novembrovej revolúcii, bol plný nových vecí a príležitostí. V skautingu sme si s rovesníkmi, ale aj deťmi, tvorili vlastný program a mali sme tak pocit, že svojimi skutkami tvoríme novú skutočnosť a pretvárame spoločnosť. Chodili sme na dobrodružné výpravy, objavovali prírodu a budovali priateľstvá.

Uzovský Šalgov, to je obec na východe, v okrese Sabinov. Čo ťa priviedlo do Nitry?

Základná vojenská služba. V tom čase bola ešte povinná a tak som nemal na výber. Po nej som sa rozhodol odísť zo Slovenska a pracovať v zahraničí. Potom však prišiel čas vrátiť sa domov. Do Nitry som sa vrátil aj s ohľadom na lepšiu možnosť nájsť si zamestnanie, ale aj kvôli jednej črtajúcej sa vážnej známosti.

Aké sú tvoje záujmy a záľuby, okrem skautingu?

Veľmi rád čítam. Najviac ma baví história, geografia a prienik týchto vied. Tiež história skautingu, ale to je samostatná kapitola.

Počas všetkých tých rokov v skautingu, ktorý zážitok bol pre teba najsilnejším? A ktorý najvtipnejší?

Najvtipnejší? Takých bolo veľa. Vždy ma zahreje pri srdci, keď si spomínam na tábory ešte v okolí Sabinova. Na letné večery strávené s bratmi a sestrami. Hrali sme rôzne hry, po večeroch veľa spievali a smiali sa. Vždy bude na čo spomínať. No a najsilnejší zážitok sa odohral určite na Slovanskom jamboree v Prahe v roku 1997. Boli sme v sprievode Prahou, mierili sme na Hradčany za vtedajším prezidentom Havlom. Chceli sme ho pozdraviť. Dlho sme čakali a vtom hľadali niekoho, kto by šiel spievať na pódium. Nepamätám si presne ako sa to zbehlo, ale odrazu sme pred niekoľkými stovkami alebo tisíckami skautov stáli na pódiu, traja bratia zo Sabinova – brat Jastrab, brat Chrúst a ja – a nejaké české sestry. Už neviem presne, kto hral na gitare, asi brat Jastrab, no stáli sme tam, hrali sme a spievali Poštorenskú kapelu a ešte jednu pieseň. Bolo to silné.

Slovanské jamboree Fénix v Prahe 1997, sprievod mestom na Pražský hrad. Foto: archív Rastislava Lukáča
Slovanské jamboree Fénix v Prahe 1997, pri hrobe ABS na Vyšehrade. Foto: archív Rastislava Lukáča

Si členom Historickej komisie SLSK. Môžeš nám priblížiť, ako ste začínali v Nitre?

Začali sme v roku 2013 spolu s bratom Jastrabom a bratom Džordžom. Obnovili sme vtedy historickú komisiu v Nitre a začali zhromažďovať rôzne materiály, hlavne k dejinám skautingu v Nitre. Neskôr sme sa pridali k celoslovenskej komisií. Tak sa snažíme zbierať archiválie a postupne spracovávať dejiny skautingu v Nitre a v oblasti aj pre ďalšie generácie skautov.

Čo ťa naučili roky v skautingu?

Hmm, je toho určite veľa. No najviac asi občianskemu cíteniu, prirodzenej povinnosti angažovať sa vo verejnom živote. Tiež mi pomohli rozvinúť aj moje organizačné a rečnícke schopnosti. Aj vďaka tomu nemám problém s vystupovaním pred väčšou skupinou ľudí.

Prejdime teraz k funkcií oblastného vodcu. Čo bolo hlavnou motiváciou prijať kandidatúru.

Oslovil ma brat Uzol spolu s oblastnou radou, aby sa udržala určitá kontinuita vo vedení oblasti. Povzbudzujúce bolo, že som tušil, že môže vzniknúť dobrý staronový tím ľudí, čo potiahnu oblasť ďalej.

Si rád, že si bol zvolený?

Áno, (smiech). Bolo to veľmi príjemné, veľká česť, no zároveň aj veľký záväzok, cítiť dôveru členov oblasti.

Aké sú tvoje ciele na najbližšie tri roky?

Určite zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi zbormi našej oblasti. Vytvárať oblastné akcie, kde by sa mohli zbory stretávať a budovať tak priateľstvá. Jednou z vecí, na ktorých sme už začali pracovať je aj webová stránka oblasti. Ďalej vysporiadať pozemky v Brodzanoch, ktoré dostali skauti darom ešte v časoch prvej Československej republiky. No a v neposlednom rade by ma potešila nejaká publikácia o histórií skautingu, či už našej oblasti alebo o Nitre. Aj touto cestou by som chcel prispieť k zlepšeniu imidžu našej oblasti na národnej úrovni.

Brat Orol, ďakujem ti za tento rozhovor. A na záver by som sa a ešte spýtala, čo by si chcel odkázať členom našej oblasti.

Rád by som mladším skautom odkázal, aby svoj čas v skautingu využili čo najlepšie, pri akejkoľvek činnosti alebo na akcii so svojimi bratmi a sestrami. Aby si počas detstva a mladosti v skautingu užili čo najviac radosti, veselých príhod, naučili sa veľa vecí do praktického života, rozvinuli svoju tvorivosť. Mnohé priateľstvá, ktoré tu vzniknú, ich budú sprevádzať po celý ich život.

Text: Lucia Kondelová
Foto: archív Rastislava Lukáča – Orla