Aktivitová karta: Jesenné zoznamovačky

  Časopis Médium
2948

Jeseň je okrem iného časom, kedy k nám do oddielov a družín prichádzajú noví členovia. Ponúkame vám pár jednoduchých zoznamovačiek do klubovne či na ihrisko.

Stoličky

Cieľ: učenie sa mien
Kto: vĺčatá až oldskautky
Kde: miestnosť so stoličkami
Ako dlho: 15 minút
Pomôcky: stoličky podľa počtu hráčov

Jednoduchá hra, pri ktorej sa okrem zoznamovania aj poriadne zabavíte. Všetci hráči okrem jedného sa posadia na stoličky. Jedna by mala ostať voľná. Hráč, ktorý ju má po pravej ruke, na ňu buchne rukou a zavolá po mene osobu, ktorá si má na to miesto sadnúť. Človek, čo je v strede, sa snaží vystihnúť moment, kedy človek, ktorý má volať na miesto vedľa seba niekoho, nestihol ešte tlesknúť na stoličku a zavolať meno. Kým netleskne a nezavolá meno, môže si na to miesto sadnúť človek, čo je v strede. Spočiatku, kým sa ľudia nepoznajú, sa ľudia v strede striedajú často, neskôr je už problém sadnúť si.

„Vymenia sa všetci tí…“

Cieľ: zisťovanie základných informácií o druhých ľuďoch
Kto: včielky až oldskauti
Kde: miestnosť so stoličkami
Ako dlho: 15 minút
Pomôcky: stoličky

Hráči si posadajú do kruhu, pričom stoličiek je o jednu menej ako hráčov. Jeden človek sa teda ocitne bez svojho miesta a jeho úlohou je sadnúť si. Takto podobne sa hrá ovocný kôš. Keďže ide o zoznamovačku, rozdiel je v tom, že človek v strede musí vymyslieť nejakú výzvu typu: „Vymenia sa všetci tí, ktorí majú brata.“ Na to si musia tí, ktorých sa to týka, vymeniť miesto. Človek, čo bol v strede, sa zatiaľ snaží sadnúť si na jednu zo stoličiek, kým sa ostatní premiestňujú. Napokon ostane zas jeden človek bez miesta na sedenie a ten potom vymýšľa ďalšiu výzvu – tie by sa mali zameriavať na zisťovanie všelijakých zaujímavostí o ostatných. Tiež platí pravidlo, že tvrdenie, ktoré hovorí človek v strede, sa musí týkať aj jeho, teda ak hovorí, nech sa vymenia tí, čo majú radi špenát, znamená to, že aj on má rád špenát.

Špionáž

Cieľ: zoznámiť sa a rozhýbať
Kto: ktokoľvek
Kde: ihrisko, lúka, les
Ako dlho: 10 – 15 minút
Pomôcky: papiere a perá

Hra špionáž je veľmi jednoduchá behacia hra. Všetci hráči predstavujú špiónov rôznych krajín alebo spoločností. Každý z nich, samozrejme, nesie aj nejaké info o sebe. Každý hráč preto rovnako vyplní 2 kartičky so svojimi osobnými údajmi. Mohli by tam byť napríklad takéto údaje: meno, priezvisko, počet súrodencov, obľúbená farba, jedlo, škola, kam chodí atď. Celkovo nejakých 5 – 6 vecí. Potom sa jedna z kartičiek rozstrihá na jednotlivé informácie, pričom na každom kúsku papierika ostane jedna celá informácia, poroznášajú sa po hracom areáli a ďalej sa s nimi nehýbe. Druhá kartička ide do rúk informátora. Úlohou špiónov je poskladať v priebehu 10 minút čo najviac kompletných kartičiek s identifikačnými údajmi. Hra priebeha tak, že špiónovi priradí informátor iného špióna, ktorého osobné údaje musí zistiť. Hráč nájde informáciu, prečíta a beží za informátorom (ten má pri sebe všetky kompletné kartičky), ktorý mu povie, či to je alebo nie je informácia o špiónovi, ktorého má daný hráč odhaliť. Ak nie, hľadá inú informáciu. Takto sa snaží odhaliť čo najviac špiónov. Na konci sa každý špión predstaví podľa svojej identifikačnej karty.