Deň sesterstva 2015 – zakročme spolu!

  Skauting
1948

Deň sesterstva 2015 je venovaný téme spolupráce, inšpirovaný posledným rozvojovým cieľom tisícročia (Millenium Developement Goals, MDG). MDG8: vytvorte globálne partnerstvo pre rozvoj. Je to posledná zo série tém pripravených na Deň sesterstva, ktoré boli zamerané na rozvojové ciele tisícročia.

Vytvorenie úspešného partnerstva nie je nič nové pre skautov a skautky. Každý deň skauti a skautky na celom svete pracujú na budovaní nových partnerstiev a to na všetkých úrovniach. Uveďme si zopár príkladov:

 Lokálna úroveň:  navzájom medzi sebou, t.j. medzi družinami, zbormi alebo s inými organizáciami v rovnakom meste či oblasti.
 Regionálna úroveň:  zdieľanie skúseností tým, že členovia/teamy poskytujú podporu prostredníctvom školení a workshopov (kurzy, lesné školy…).
 Národná úroveň:  spolupráca Slovenského skautingu s inými organizáciami v závislosti od ich odborného zamerania.
 Globálna úroveň:  spolupráca WAGGGS s inými organizáciami, ktoré zdieľajú ich vízie (Dove, UPS,…).

MDG 8 nabáda všetkých, vrátane vlád, podnikov a mimovládnych organizácií budovať partnerstvá ako cestu k dosiahnutiu všetkých rozvojových cieľov tisícročia. MDG 8 spolieha na krajiny, firmy, organizácie a jednotlivcov, ktoré investujú a zdieľajú svoje prostriedky. Tieto prostriedky by mohli byť finančné, ale môžu to byť tiež zručnosti, vedomosti a skúsenosti.

Všetci sa môžu veľa naučiť, keď sa podelia o svoje vedomosti a skúsenosti. Ako to ovplyvní mladých ľudí?

Dnešní dospievajúci a mladí ľudia tvoria 1,8 mld, štvrtinu svetovej populácie. Asi 215 miliónov maloletých detí pracuje na plný alebo čiastočný úväzok, pričom 75 miliónov mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov si nemôže nájsť prácu a takmer 45% žije za menej ako 2 doláre denne. Mladí ľudia často nemajú prístup k informáciám a vzdelávaniu, majú menší vplyv vo svojich komunitách a môžu byť prehliadaní v národných a medzinárodných rozvojových programoch.

Keď majú mladí vzdelaní ľudia prístup k zamestnaniu a sú oprávnení spraviť zmeny, môžu ponúknuť nové riešenia starých problémov. Mladí ľudia sú motivovaní robiť zmeny a vedia sa rýchlo naučiť a prispôsobiť, a to najmä pri prijímaní novej technológie. Ako inovátori vedia, že spolupráca je oveľa kreatívnejšia a efektívnejšia. Sú perfektnými partnermi.

Mladí, hľadajte výzvy, kde by ste sa mohli angažovať a pomôcť tak iným.

Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete!

Je čas vziať to do svojich rúk. Nevyžaduje to špeciálnu kvalifikáciu alebo skúsenosti. Zanietenosť a chuť spraviť niečo nové vedie k reálnej zmene.

Ponúkame vám postup ako „byť zmenou“. Tieto štyri kroky by vám mali pomôcť dobre si naplánovať vašu „zmenu“:

 1. Nájdi niečo, čo by si rád/rada zmenil/a 

Nech žiješ kdekoľvek, nech si aký si, vždy môžeš zmeniť svet okolo seba. Tak čo by potrebovalo zmenu? Nájdi príležitosť ako zakročiť.

 • zmapuj všetky spoločenstvá, do ktorých patríš
 • identifikuj príčiny problémov
 • vyber si jeden problém, ktorý by si mohol/a riešiť na lokálnej úrovni
 • sprav si predstavu, ako by mohla prebehnúť zmena

 2. Naplánuj zmenu 

Ak už máš ideu, čo by si chcel/a zmeniť, zostav si detailný a realistický plán.

 • stanov si ciele a naplánuj si potrebný čas
 • zostav si tím ľudí, ktorí Ti budú pomáhať
 • urči si, čo všetko budeš potrebovať (ľudí, financie…)

 3. Uskutočni zmenu 

Je čas premeniť ideu na skutočnosť. Si pripravený/á? Choď do toho!

 • naplánuj si « špecialitky », ktoré obzvláštnia tvoj projekt
 • reaguj promptne a pozitívne na všetky zmeny pri realizácii projektu

 4. Zdieľaj zmenu s ostatnými 

Podeľ sa so svojím okolím (ba aj svetom), ako sa Ti podarilo uskutočniť tvoj projekt. Nikdy nevieš, koho môžeš inšpirovať svojím príbehom.

 • premysli si, ako by si mohol zlepšiť svoj projekt

Spraviť takýto projekt zaujímavejším a zábavnejším sa dá, aj keď prizveš do spolupráce nejakého partnera. Kto ním ale môže byť?

 • iný/iné skauti/skautky, priatelia, rodina
 • iné družiny, môžu byť aj z iných vekových skupín ako si Ty
 • rôzne miestne komunity
 • rôzne organizácie venujúce sa mladým
 • základné, stredné i vysoké školy
 • WAGGGS a členské organizácie v rôznych krajinách

Originálny materiál k projektu „byť zmenou“, kde nájdete aj inšpirácie a výzvy, nájdete na www.goo.gl/dAzfuj. Skrátenú slovenskú verziu v materiáli s aktivitami ku Dňu sesterstva 2015 na stránke www.skauting.sk/chod/1030. Dúfame, že vám bude prínosom v tvorbe programu na deň sesterstva 2015 i počas celého roka.

Ak zorganizujete vo vašom zbore, oddiele, či družine špeciálnu aktivitu spojenú s Dňom sesterstva, máte svoje tradičné alebo netradičné oslavy alebo by ste sa chceli pochváliť najlepšou z vašich vychytávok, pošlite nám správu na international@skauting.sk. Tých najaktívnejších a najkreatívnejších odmena určite neminie.

Tajomníčka zahraničnej rady Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ