Život po sneme ako ho (ne)poznáme

  Skauting, Transformácia
913
Foto: Marián Suvák

Snem je už priam nadohľad. O transformácii ste mohli čítať v Médiu, zvestiach alebo niektorí počuť aj na Malých oblastných zhromaždeniach. Tento článok má za cieľ nahliadnuť na udalosti po Sneme. Bude národná úroveň fungovať ako hodinky, či očakávame mnoho bezsenných nocí? Pozrime sa na to.

Kroky po Sneme

Predstavme si to. Októbrový Snem je takmer za nami. Do Náčelníctva SLSK boli zvolení členovia podľa nového formátu. Náčelník predniesol prvý príhovor. Čo má prísť potom?

Máme spísaný súbor krokov, ktoré je potrebné urobiť od voľby N-SLSK. Sú tu okamžité veci ako určenie termínu prvého stretnutia, cez priebežné ako menovanie zástupcu Náčelníka SLSK, po časovo vzdialenejšie ako menovanie zahraničných komisárov.

Druhý pripravený dokument je zameraný na celkový harmonogram a agendu N-SLSK počas funkčného obdobia. Popisuje napríklad prijímanie rozpočtu alebo vyhodnocovanie Strategického plánu.

Ako a čo robiť

V krátkosti sme si popísali najbližšie kroky po sneme. Ako to bude vyzerať s prácou jednotlivých členov N-SLSK? Budú vedieť, čo majú robiť? Odkiaľ dostanú tieto informácie?

Na riešenie týchto dvoch výziev máme pripravené opäť dva recepty.

Prvým je vstupný kurz. Počas prvého víkendového stretnutia chceme dosiahnuť, aby členovia N-SLSK získali základný balík vedomostí, ktorý im pomôže zorientovať sa v procesoch, dokumentoch a kompetenciách celej národnej úrovne. Členovia sa dozvedia viac napríklad o risk manažmente, komunikačných kanáloch alebo spôsobe prijímania a kontroly uznesení.

Druhá pomôcka sú spísané popisy pozície. Každý popis tvorí obsah činnosti, právomoci, ale aj napríklad potrebné kľúčové zručnosti a schopnosti. Vyzerá to podobne ako pracovný inzerát. 🙂 Tento dokument pomôže nielen novým členom N-SLSK, ale aj prípadným záujemcom pred samotným Snemom.

Zverejnené a dostupné

Ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Tieto dokumenty prešli pripomienkovaním súčasných členov N-SLSK a sú už oficiálne k dispozícii. Popisy pozícií nových členov N-SLSK budú zavesené na stránke snem.skauting.sk. Tu ich nájdu potencionálni kandidáti i skautská verejnosť.

Vytesané do kameňa?

Verím, že transformácia posunie našu organizáciu o krok vpred. Už teraz nám pomáhajú spísané procesy a kompetencie, ktoré nám predtým chýbali. Zároveň chcem zdôrazniť, že toto nie je koniec. Máme flexibilnú organizáciu, ktorá reflektuje aktuálnu situáciu. Pamätám si zástupcu náčelníka ako samostatnú pozíciu a komisárov pre WOSM a WAGGGS ako členov N-SLSK. 

Ak ste doteraz nezachytili viac informácií o transformácii alebo máte nezodpovedanú otázku, rád sa s vami porozprávam.

Autor: Marián Lezo – mafián, člen Náčelníctva pre transformáciu, marian.lezo@skauting.sk

ZDIEĽAŤ