Pridaj sa k pracovnej skupine a pomôž s projektom Inklúzia

  Projekty, Skauting
945
Foto: Hannah Busing-Unsplash

Rozbiehajúci sa projekt Inklúzia v SLSK zameraná na členky a členov SLSK z LGBTI+ skupiny hľadá členov pracovnej skupiny, ktorí by radi prispeli k vytvoreniu bezpečného priestoru pre týchto členov a členky a k sformulovaniu a implementácii dlhodobého postoja organizácie k celkovej téme sexuálnej orientácie a rodovej identity. 

Tento projekt bol schválený Náčelníctvom SLSK a jeho plán si môžete prečítať TU. Momentálne už má svoju koordinátorku a prešiel do fázy hľadania členov pracovnej skupiny, ktorá sa na projekte bude podieľať. 

Čo bude tvojou úlohou

Úlohou pracovnej skupiny a koordinátora je pracovať na stanovených cieľoch projektu a tým prispievať k tomu, aby bol skauting bezpečným miestom pre všetkých. Úlohou členov a členiek pracovnej skupiny bude konkrétne: 

 • pracovať na zadaniach od koordinátora projektu,
 • pripravovať obsahové usmernenia,
 • pripravovať diskusie k téme projektu,
 • pracovať na formulovaní postoja SLSK ku téme sexuálnej orientácii a téme rodovej identity,
 • poskytovať znalosti a odporúčania,
 • aktívne sa zúčastňovať pravidelných diskusií o celkovom zdraví projektu,
 • pomáhať vyhodnocovať plán projektu,
 • pomáhajú pri riešení problémov.

Koho hľadáme a ako sa prihlásiť

Hľadáme ochotných ľudí, dobrovoľníkov, ktorým záleží na skautingu a všetkých jeho členoch a chcú sa postarať o to, aby bol skauting bezpečným miestom aj pre ľudí z LGBTI+ skupiny. Zároveň budeme radi, ak pracovná skupina bude diverzná, aby mohlo byť zastúpených viacero názorov.

Od uchádzačov a uchádzačiek očakávame:

 • záujem o tému inklúzie ľudí z LGBTI+ skupiny,
 • čas a chuť venovať sa projektu dobrovoľne,
 • empatickosť a férovosť,
 • schopnosť komunikovať rešpektujúco.

Prihlásiť sa môžeš vyplnením online formulára najneskôr do 31.08.2023. Po zozbieraní odpovedí od uchádzačov a uchádzačiek bude ešte nasledovať rozhovor s koordinátorkou projektu. 

ZDIEĽAŤ