Za Dobrý nápad na Roverway 2016

  Projekty
1083

Si za konkrétne činy namiesto rečí?

Ak máš dobrý nápad na tvoj vlastný globálny projekt, teraz je jedinečná príležitosť ako naň získať podporu a ešte aj vyhrať bezplatnú účasť na Roverway 2016 vo Francúzsku!

Ako sa zapojiť

Uzávierka: 15. október 2015

Vyhodnotenie projektov:
najneskôr polovica októbra 2015

Uskutočnenie a vyhodnotenie projektov:
do konca roku 2015

Aké sú bonusy keď sa zapojíš

 • Spomedzi projektov budú vybraté tie najlepšie – hodnotiť sa bude zmyslupnosť, kreativita, inovatívnosť a efektívnosť
 • Desať najlepších projektov bude podporaných sumou do 80 Eur na projekt
 • Predkladateľ najlepšieho projektu získa možnosť zúčastniť sa v auguste 2016 na Roverway vo Francúzsku
 • Všetky projekty bude možné po zrealizovaní započítať aj do projektov v rámci Orlieho skauta

Čo to vlastne je globálny projekt?

dobry-napad_skauti-myslia-globalne_250Okruhy globálnych tém (viac v dokumente „Ako na to“):

 • Globalizácia a vzájomná prepojenosť,
 • Globálne problémy a rozvojová spolupráca,
 • Multikulturalizmus,
 • Životné prostredie,
 • Ľudské práva

Globálne princípy (viac v dokumente „Ako na to“):

 • Globálna zodpovednosť
 • Solidarita
 • Participácia
 • Vzájomná prepojenosť
 • Spolupráca
 • Sociálna spravodlivosť a rovnosť
 • Otvorenosť a kritické myslenie
 • Udržateľný rozvoj

Tešíme sa na všetky vaše dobré nápady, veľa šťastia pri písaní!

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚ. 

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ