Atmosféra stretnutia Programovej rady

Program, Reportáž
665
Foto: Matúš Mahút

Opäť sa uskutočnilo každoročné stretnutie Programovej rady Slovenského skautingu, v Hornej Súči na Vlčom vrchu. Víkend plný teambuildingu, tímovej práce, oddychu a zábavy, ale predovšetkým nových nápadov na posunutie programu.

Tretí februárový víkend sa pri Trenčíne stretlo takmer 50 členov Programovej rady, aby sa spoznali s novými členmi, vytvárali spoločne nové nápady a načerpali motiváciu a inšpiráciu do ďalšieho roka.

Programová rada sa skladá z oblastných programových spojok; kruhov jednotlivých vekových kategórii – predškolácky, vlčiacko-včielkarsky, skautsko-rangerský a roverský a tímov veľkých národných akcií.

Členovia rady majú na starosti vytváranie odboriek, výziev, voľných programových modulov, príručiek stupňov napredovania a organizáciu akcií Cassiopeia špeciál, Kurzy+, Družina roka, Radcovské fórum a novú akciu pre roverov – Roverhood.

Počas stretnutí jednotlivých tímov vzniklo veľa nových nápadov, inovácii ale aj zaujímavých symbolických rámcov na kurzy a akcie. Spoločné brainstormingy priniesli množstvo ideí na zlepšenie programu a akčné kroky na najbližšie obdobie.

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za príjemný inšpiratívny víkend a za ich činnosť v Programovej rade!

Niekoľko fotiek na priblíženie atmosféry.

Foto: Matúš Mahút
Foto: Matúš Mahút
Foto: Matúš Mahút
Foto: Matúš Mahút
Foto: Matúš Mahút
Foto: Matúš Mahút
Foto: Matúš Mahút
Foto: Matúš Mahút
predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ