Splňme si táborové výzvy a odborky

Program
220
Foto: Dominik Duša

Letný tábor, vrchol skautského roka, prináša pre mnohých z nás príležitosť nachvíľu sa vzdialiť z reálneho sveta a oddýchnuť si v prírode. Pre fanúšikov odboriek a výziev je tento čas aj príležitosťou pre plnenie niekoľkých programových prvkov, ktoré sú priamo viazané na tábory.

Ak patríš medzi obľúbencov plnenia odboriek a výziev a bojíš sa, že by si ich cez letný tábor nemohol plniť, nezúfaj, máme tu pre teba celú plejádu programových prvkov vhodných na leto a skautské tábory. 

Poznáme odborky a výzvy, ktoré sú priamo viazané na tábor, a preto si ich môžeš splniť iba tam. Existujú však aj také odborky, ktoré majú úlohy viazané aj na tábor, aj na prostredie mimo tábora.

Výzvy, ktoré je možné plniť IBA na skautskom tábore

Vĺčatá

12 hodín na jednom mieste

Výzva sa plní nepretržite počas dvanástich hodín zotrvaním na jednom mieste na zemi s veľkosťou 4 m2 (približne 2 x 2 m), ktoré si vĺča môže vopred pripraviť. Miesto musí byť vo voľnej prírode v tesnej blízkosti táboriska. Podmienkou plnenia výzvy je nepretržitý kontakt so zemou. Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Červený kvet

Úlohou je prejsť označenú trasu po lesnej (spevnenej) ceste, dlhej aspoň 300 metrov a priniesť svetlo (príbeh Mauglího o Červenom kvete). Viac informácií nájdeš na tomto odkaze.

Sedem sekúnd

Na zdolanie výzvy je potrebné pred raňajkami počas siedmich po sebe idúcich dní sa len v plavkách na sedem sekúnd ponoriť po krk do potoka alebo priehrady a hneď po vynorení sa ísť usušiť a zohriať. 

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Silák

Pre dosiahnutie tejto výzvy je potrebné splniť sériu nasledovných šiestich cvičení – skákanie cez švihadlo, zdvíhanie dvoch nádob, hod do diaľky, visenie na hrazde, kotrmelec, plank. 

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Tri vlčie tesáky

Tri vlčie tesáky (Tri lupene) predstavujú tesák samoty a hladu, tesák zručnosti a samostatnosti a tesák odvahy. Každý bod má vlastné podmienky splnenia. O jeden bod sa možno pokúšať maximálne 5-krát počas jedného tábora. Plnenie jednotlivých bodov sa vzájomne nekombinuje, poradie ich plnenia je ľubovoľné.

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Skauti

Tri orlie perá

Tri orlie perá predstavujú mlčanie (nesmiem vydať žiadny hrdelný zvuk), hlad (je možné piť iba čistú vodu) a samotu (nesmiem byť videný žiadnym človekom) po dobu 24 hodín.

Viac informácií o tejto výzve nájdeš na tomto odkaze.

24 hodín na strome

Prežijem na strome 24 hodín, počas ktorých sa nedotknem zeme.

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Biely štít

Po dobu celého tábora (minimálne 10 dní) budem dodržiavať zásady skautského života charakterizované 10 P zásadami tak, aby mi na konci tábora zostala aspoň jedna z desiatich placiek. Zásady 10 P – priateľstvo, poslušnosť, pravdivosť, priamosť, pracovitosť, pripravenosť, príkladnosť, poctivosť, príroda, poriadnosť.

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Výsadok

Výzva sa začína plniť večer 30 minútovou prípravou a zbalením nevyhnutných vecí. Pred odchodom si na päť minút plnitelia prezrú mapu okolia tábora. Následne si sadnú do auta, zaviažu si oči a vystúpia na neznámom mieste. Potom ako sa zvuk auta stratí v diaľke si plnitelia dajú dole šatky a musia sa vydať naspäť do tábora, kam je potrebné sa dostať pred východom slnka.

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Výzva, ktorú nie je možné plniť na skautskom tábore je Krotiteľ displejov.

Výzvy, ktoré je možné plniť AJ na skautskom tábore

Skauti

Modrý život

30 dní sa budem snažiť žiť čo najlepšie podľa siedmich pravidiel Modrého života. Za tento čas nebudem mať viac ako 30 bielych políčok. Sedem pravidiel Modrého života – ranné cvičenie, čistenie zubov, umývanie sa studenou vodou, slušné rozprávanie, čestné konanie, dobrý skutok, radostný zážitok.

Viac informácií nájdeš na tomto odkaze.

Putovanie

Vyrazím na cestu a budem putovať 24 hodín s minimálnou výbavou. Na začiatok si so svojím vodcom dohodnem presné pravidlá a  bezpečnostné postupy pre plnenie tejto výzvy. Okrem toho dostanem mapu s cieľovým bodom, ku ktorému mám doputovať. Miesto vyberie vodca (podľa mojej kondície, miesto vzdialené približne 20 km, cesta späť rovnako). Cesta k miestu a späť sa nesmie zhodovať.

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Rangeri

Vlčí dych a gazelie nohy

Počas 90 dní si aspoň 45-krát pôjdem zabehať von (nie v hale a ani na bežeckom páse). Môžem behať aj v meste, ale najlepšie to je v lesoch a kopcoch. Beh musí trvať minimálne 30 minút bez prestávok v bežeckom tempe, ktoré mi vyhovuje. 

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Krotiteľ cukru

6 mesiacov nebudem jesť cukor ani nič, čo obsahuje cukor, glukózu, či glukózový sirup.

Viac informácií o výzve nájdeš na tomto odkaze.

Roveri

Manemus

V priebehu jedného roka strávim 75 hodín pobytom v prírode. V každom ročnom období strávim v prírode aspoň 15 hodín. Čas strávim bez elektroniky, kníh. Môžem si so sebou vziať zápisník a nutnú elektroniku (napr. čelovka). Ak mám pri sebe mobilný telefón pre prípad núdze, počas plnenia je v letovom režime.

Viac informácií nájdeš na tomto odkaze.

Úlohy odboriek, ktoré je potrebné splniť na skautskom tábore alebo sú ideálne na plnenie na tábore

Kuchár

 • Uvaril som čaj z byliniek a kakao pre 30-členný tábor.
 • Zúčastnil som sa na stavbe táborovej kuchyne a jej zariadenia.

Všetky podmienky odborky nájdeš na tomto odkaze.

Viazanie

 • Viedol som prácu na aspoň dvoch jednoduchých viazaných stavbách.
 • Aktívne som sa zúčastnil na stavbe aspoň dvoch väčších viazaných stavieb.

Všetky podmienky odborky nájdeš na tomto odkaze.

Práca s drevom

 • Naučil som nováčika, ako správne rúbať a píliť drevo. 

Tip: Môžeš si pomôcť aj príručkou Prvý skaut a jej kapitolou „Základy rúbania a pílenia“ na stranách 76 – 77.

 • Zúčastnil som sa stavania viazanej táborovej stavby – niečoho väčšieho, prinajmenšom 2 m vysokého alebo širokého.

Všetky podmienky odborky nájdeš na tomto odkaze.

Ochranca prírody

 • Kategória „Porozumenie“ – Napísal som zoznam vecí, ktoré smú a nesmú robiť táborníci a turisti, aby neničili a nepoškodili prírodu. Každému členovi oddielu som dal kópiu tohto zoznamu.

Tip: Tento bod môžete splniť spoločne s celou družinou. Môžete si urobiť brainstorming a potom vytvoriť plagát, ktorý umiestnite na táborovú nástenku.

Všetky podmienky odborky nájdeš na tomto odkaze.

Lesník

 • Zúčastnil som sa na čistení alebo brigáde v chránenom území (národný park, chránená krajinná oblasť, chránený areál, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka). O svojej skúsenosti a jej význame som napísal blog alebo článok.
 • Našiel som a vyfotografoval aspoň 3 rôzne letokruhy na pňoch. Zameral som sa na rozdielnosti v rýchlosti rastu, vplyv počasia a prostredia, kde strom rástol.
 • Spoločne vo dvojici sme zrúbali a spracovali drevo z jedného suchého stromu.

Všetky podmienky odborky nájdeš na tomto odkaze.

Zálesák

 • Prespal som 10 dní voľne v prírode alebo vo vlastnoručne zhotovenom príbytku (nie nevyhnutne byť naraz).
 • Nováčikovi som vysvetlil, ako správne zaobchádzať s nožom a sekerou.
 • Na mape som podľa vrstevníc určil povahu terénu a útvary na danom území (vrchol, prudké stúpanie a klesanie, priesmyk, hrebeň a i.).
 • Poznám základné druhy drevín a viem, ako využiť jednotlivé druhy dreva pri táborení.

Všetky podmienky odborky nájdeš na tomto odkaze.

Turista

 • Naplánoval som trasu 3-dňovej aspoň 40 km výpravy, ktorú som aj uskutočnil. Vopred som určil prevýšenia, oddychové miesta, zdroje vody a z mapy som podľa vrstevníc zakreslil prierez trasy.
 • Spravili sme simulovaný transport zraneného na vzdialenosť aspoň 5 km. Poznám rôzne spôsoby transportu zraneného a pred oddielom som demonštroval aspoň 3 typy funkčných nosidiel.

Všetky podmienky odborky nájdeš na tomto odkaze.

Na tábore si môžeme splniť aj úplne celé odborky, ako napr. odborku Táborník alebo Prvá pomoc. Odborky Táborník, Ochranca prírody a Prvá pomoc sú potrebné na dosiahnutie Najvyššieho programového ocenenia Medvedí skaut a Orlí skaut.

Všetky podmienky výziev a odboriek nájdeš v publikácii Odborky alebo na stránke skauting.sk v časti skauti – Program na tomto odkaze.

predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ