Družinovky bez stereotypu: 10 nových nápadov!

  Program, Skauting
632
Foto: Matúš Mahút

Poznáme to, veľmi často sa nám stáva, že z družinovky na družinovku, z mesiaca na mesiac obmieňame tie isté aktivity. Z týždňa na týždeň popri ostatných aktivitách často nemáme čas na vymýšľanie nových aktivít, a tak hrávame obľúbené aktivity našich členov. Tu je zopár tipov na netradičné aktivity alebo družinovky, na ktorých prípravu nepotrebujeme toľko energie a vieme ich ľahko pripraviť.

Hranica medzi tradičnými a netradičnými aktivitami, ktoré robíme na družinovkách je veľmi tenká. Pre niekoho je netradičné to, čo iní hrávajú takmer pravidelne a naopak.

Všeobecne by sme medzi tradičné aktivity mohli zaradiť výlety, puťáky, učenie sa skautskej praxi a symboliky, prijímanie skautských hodnôt za svoje, orientácia, aktivity zamerané na zábavu a odreagovanie, pomoc okoliu a pod. Tieto aktivity väčšinou robíme s cieľom rozvíjať charakter a zručnosti mladých ľudí a vychovávať ich k hodnotám.

Medzi netradičné aktivity môžeme zaradiť všetko, čo sa vymyká našej bežnej skautskej činnosti. Napr. ak máme družinovky iba v klubovni, za netradičnú sa bude považovať aj taká, počas ktorej pôjdeme napr. na výstavu, na lezeckú dráhu alebo si zahráme mestskú hru. Samozrejme, netradičná družinovka sa nemusí týkať iba zmeny miesta, ale aj zaradením netradičných aktivít, ktoré sme doteraz nehrali.

Netradičné aktivity

Geocaching: Vymeňme tradičnú pokladovku za geocaching. Využime na orientáciu v okolí a v mapách GPS a hľadajme spoločne kešky ukryté na nezvyčajných miestach.

Stavba prístreškov: Rozvíjať skautskú prax môžeme aj formou stavania prístreškov, v ktorých potom aj prespíme. Túto prespávačku môžeme zatraktívniť varením na ohni, spievaním a hraním na gitare.

Rozvíjanie kreativity: Môžeme navštíviť niekoho, kto sa venuje remeselnej výrobe, ako napr. košikárstvu, drotárstvu, kováčstvu, drevorezbe, tkaniu a pod. Naučme sa niečo od tohto majstra a niečo malé si vyrobme aj my.

Stopy zvierat: Vytvorme si odliatky stôp zvierat, ktoré žijú v našej prírode. Po ich dokončení sa môžeme vydať do lesa a stopy hľadať.

Astronómia: Urobme si s družinou výlet s prespaním. Pozorujme hviezdy na nočnej oblohe a prekreslime si súhvezdia do zápisníka.

Vlastné projekty na pomoc komunite: Vystúpme z našej skautskej bubliny a vymyslime si s družinou vlastný projekt, ktorý nás bude baviť, naučíme sa pri ňom niečo nové, pomôžeme nášmu okoliu a utužíme sa ako partia.

Učíme sa navzájom: Každý z nás v niečom vyniká a každý z nás má okrem skautingu aj iné aktivity, ktorým sa venuje. Za netradičné družinovky alebo aktivity môžeme považovať aj jej prípravu od niektorého člena, ktorý nám pripraví aktivitu o svojej záľube.

Spoločná aktivita s inou družinou: Dohodnime sa s radcom inej družiny (či už z nášho alebo iného oddielu/zboru, ktorý pôsobí v našej obci) a spravme si spoločnú družinovku. Takto môžu naši členovia spoznať nových skautov.

Tematické družinovky: Družinovky môžeme robiť v rôznych témach, napr. kreslené rozprávky, Hollywood, cestovanie, filmové žánre, história a pod. Družinovky zasadené do rôznych tém nám môžu pomôcť zatraktívniť program, napr. vytvorme kvíz zameraný na kreslené rozprávky; spravme prekážkovú dráhu, v ktorej pomáhame Mulan prejsť výcvikom vojakov; zorganizujme súťaž talentov, do ktorej sa zapojíme ako Miguell alebo buďme ako Elsa a postavme zámok zo snehu…

Plnenie odboriek: Takmer nevyčerpateľnou studnicou tém a námetov na netradičné aktivity tvoria odborky, ktorými sa môžeme plne inšpirovať počas celého roka.

Všetky aktivity môžu byť veľmi zábavné a zároveň pre našich členov vzdelávacie a rozvíjajúce. Je však dôležité, aby sme zohľadnili záujmy a potreby našich členov a prispôsobili aktivity ich veku a schopnostiam. Bežné aktivity posilňujú skautské hodnoty a zručnosti, zatiaľ čo netradičné aktivity môžu prispieť k rozšíreniu obzorov a zážitkov.

Pre viac aktivít klikni na stránku aktivity alebo si pozri družinovkový starterpack s 8 pripravenými družinovkami pre každú vekovú kategóriu.

predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ