Nová príležitostná výzva Nositeľ pokoja

  Program
2345

Skauting má mier, pokoj a láskavosť zakorenené vo svojich hodnotách, rovnako ako princíp, aby silnejší chránil slabšieho, a práve v tomto čase by sme na to nemali zabúdať. Preto vznikla táto príležitostná výzva zameraná na aktuálny vojnový konflikt vo svete, ktorá nie je o prekonaní samého seba, ale o budovaní všeobecného pokoja, šírení mieru a posilnení nášho duševného a fyzického zdravia, ktoré v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch budeme potrebovať možno viac ako doteraz.

V troch hlavných úlohách tejto výzvy sa odzrkadľujú princípy skautingu – povinnosť voči Bohu, povinnosť voči druhým, povinnosť voči sebe, aby sme napriek chaosu, ktorý žijeme nestrácali nádej,  vieru, solidaritu a toleranciu.

Výzva pozostáva z 5 úloh, ktoré treba splniť každý deň. 3 z nich sú každý deň rovnaké – hlavné úlohy a 2 z nich je možné každý deň obmieňať – vedľajšie úlohy (jednu vedľajšiu úlohu je možné robiť maximálne 3 dni za sebou). Zoznam vedľajších úloh bude postupne pribúdať.

Prvou hlavnou úlohou je stíšenie v osobnej kontemplácii za mier a pokoj vo svete. Druhou je budovanie osobnej sily jednotlivca, aby bol pripravený fyzicky aj psychicky chrániť mier a pravdu a pomáhať druhým. Treťou hlavnou úlohou je samotná podpora druhých. Či už pomoc ľuďom, ktorí sem prichádzajú z miest ovplyvnených vojnovým konfliktom. Alebo sú to členovia našich družín a oddielov, ktorí tiež potrebujú našu podporu.

Výzva sa plní počas trvania konfliktu vo svete, do vyhlásenia mierového riešenia. Je možné začať ju plniť kedykoľvek, avšak na úspešné splnenie je potrebné ju plniť aspoň 30 dní a na záver výzvy nemať celkovo viac ako 15 hlavných úloh a 10 vedľajších úloh nesplnených.

Hlavné úlohy

 • Stíšenie: Strávim aspoň 10 minút v tichej modlitbe/meditácii za ľudí z oblastí, v ktorých je vojenský alebo iný konflikt zabraňujúci obyvateľom krajiny život v mieri.

Nachvíľu sa zastaviť, zhlboka sa nadýchnuť, stíšiť sa a zahĺbiť sa do seba nám často robí ťažkosti aj v pokojných časoch bez konfliktov. Nájdime si chvíľu na obohatenie nášho ducha. Inšpirovať sa môžete týmito zamysleniami a modlitbami.

 • Osobná sila: Aspoň na 30 minút si nájdem čas pre seba/na svoje záujmy alebo urobím niečo pre seba.

V žiadnom čase by sme nemali zabúdať sami na seba. Na to, aby sme mohli pomáhať druhým, musíme byť predovšetkým my sami v mentálnej aj fyzickej pohode a dopriať si dostatočný oddych. Prechádzka v prírode, dobrá kniha či hudba, čokoľvek pri čom si oddýchneme aktívne alebo pasívne a odpúta nás to trochu od aktuálnej situácie.

 • Podpora druhých: Konkrétnym skutkom prinesiem radosť/pokoj ľuďom vo svojom okolí.

Pomáhať našim blížnym sa dá aj malými skutkami. Možností je veľa – či už budeme oporou pre tých, ktorí ťažšie zvládajú niektoré situácie, rozveselíme niekoho našim úsmevom, budeme pozitívnym vzorom pre druhých, vykonáme malý skutok v okolí alebo v domácnosti, zorganizujem akciu pre družinu, hocijakým spôsobom pomôžeme ľuďom utekajúcim z Ukrajiny a pod.

Vedľajšie úlohy

 1. Zistím, v ktorých médiách hľadať správne/relevantné informácie.
 2. Zapojím sa do Skautskej služby.
 3. Porozprávam sa s človekom z Ukrajiny/Ruska o aktuálnej situácii.
 4. Nájdem hrdinu (skauta alebo aj niekoho iného), ktorý už pomohol niekomu počas tohto konfliktu a zistím si o ňom informácie.
 5. Spoznám historický kontext aktuálneho vojnového konfliktu oboch strán.
 6. Vyhodnotím (zanalyzujem) záujmy aktuálneho vojnového konfliktu oboch strán. Spíšem to do dokumentu.
 7. Z troch rôznych relevantných médií si prečítam informácie o aktuálnej situácii.
 8. Zistím, aký názor majú ľudia v mojom okolí na aktuálnu situáciu.
 9. Celý deň budem mať pokojnú myseľ a všetko prijmem s ľahkosťou.
 10. Pozriem si motivačné video.
 11. Napíšem list sám/sama sebe s mojimi aktuálnymi pocitmi. S listom potom spravím to, čo uznám za vhodné.
 12. Prečítam si aspoň 5 vtipov a podelím sa s nimi s kamarátmi/rodinou.
 13. Naučím sa ako povedať v 7 jazykoch mier, láska, vďačnosť.
 14. Naštudujem si rôzne symboly mieru, jeden z nich si vyberiem, nakreslím si ho a zavesím na viditeľné miesto.
 15. Aspoň 10 minút počúvam hudbu, ktorá ma upokojuje.
 16. Porozmýšľam nad 15 vecami, za ktoré som vďačný (môžu byť aj nemateriálne).
 17. Zúčastním sa spoločných modlitieb.
 18. Použijem/vytvorím aktivitu na aktuálnu tému pre družinu.
 19. Pozriem si jednu z diskusií ako komunikovať s mladými ľuďmi/deťmi o vojne.
 20. Pozriem si diskusiu na aktuálnu tému.
 21. Zazdieľam dobrú správu zo sveta na sociálnej sieti.
 22. Celý deň nebudem sledovať aktuálnu situáciu.
 23. Napíšem správu alebo osobne povzbudím ľudí, zasiahnutých krízou a utrpením, ktoré im spôsobila vojna.
 24. Naučím sa o kultúrnych zvykoch a jazyku ľudí, ktorí sú postihnutí aktuálnou krízou, aby som ich dokázal lepšie pochopiť. 
 25. Finančne prispejem na mierové účely.
 26. Vyberiem zo svojich vlastných vecí (hračky, oblečenie, hry…) a darujem ich ľuďom v núdzi.
 27. Zistím, aké organizácie pomáhajú k udržaniu psychického zdravia.
 28. Pozriem si manuál/webinár/diskusiu na tému udržania psychickej pohody v ťažkých časoch.
 29. Napíšem si veci, za ktoré som vďačný, že sa v ten deň stali.
 30. Ak bol niekto, koho poznám pomôcť osobne na hraniciach, spýtam sa ho na jeho pocity a dojmy.
 31. Naplánujem si celodenný výlet s kamarátmi a aj ho uskutočníme.
 32. Zistím, aké kroky v pomoci Ukrajine podnikajú iné krajiny a podelím sa s tým so svojím okolím (rodina/kamaráti/družina…).
 • Zlepši si prehľad v plnení výzvy s touto tabuľkou.