Programová rada: Mladší roveri, je tu šanca pre vás!

  Program
1633

Programová rada s Kruhom mladších roverov momentálne usilovne pracuje na tvorbe Stupňov napredovania pre vekovú skupinu 15-18 (stredná škola). Chceli by sme vás v súvislosti s týmto plánom poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka a jeho distribúciu ďalším mladším roverom, ktorých poznáte, napr. vo vašich zboroch, oddieloch a družinách, ale aj cezpoľným bratom a sestrám.

Dotazník

Poďme tvoriť NÁŠ skauting!
Ďakujeme!

Kruh mladších roverov
(Funo – Bratislava, Frico – Bratislava, Rapotačka – Bošany, Mango – Spišská Nová Ves, India – Kežmarok, Vegeta – Spišská Nová ves)