Studňa nápadov a inšpirácií na družinovky

  Program
1171
Foto: Vladimír Ambróz

Pravidelná príprava programu na družinovky alebo oddielovky je niekedy náročný proces, ktorý občas ide sám od seba a inokedy naň potrebujeme poriadnu dávku fantázie. Radcovia družín a vodcovia oddielov preto potrebujú neustále podnety a zdroje inšpirácií na tvorbu hier a aktivít. Kde ich ale hľadať a ako sa v nich zorientovať? Skauting má na to niekoľko pomôcok, ako si tento proces zjednodušiť.

Celoročný družinový alebo oddielový plán programu nie je ľahký proces, obzvlášť keď ho chceme systematicky naplánovať a poriadne pripraviť. Väčšinou začíname od dlhodobých cieľov na určité obdobie (napr. skautský rok), ktoré potom rozdrobíme na krátkodobejšie ciele (napr. polroka, tri mesiace, mesiac). Tie potom rozdelíme na ešte menšie ciele a priradíme ich ku konkrétnej družinovke alebo akcii.

Začíname tvoriť

Po naplánovaní celého roka začíname tvoriť program na konkrétnu družinovku, oddielovku alebo akciu a tu sa nám často stane, že stratíme inšpiráciu a nápady. Pre takéto chvíle tu máme celú zásobu aktivít, publikácií s aktivitami, plánovacie kalendáre, metodické príručky a v neposlednom rade družinovkový starterpack s ôsmymi pripravenými družinovkami.

Sekcia Aktivity

Hlavným zdrojom, ktorý pod sebou združuje všetky ostatné, je sekcia Aktivity na webe Slovenského skautingu. V tejto sekcii sa nachádzajú rôzne webové odkazy vyhľadávačov hier, odkaz na zdieľaný disk s aktivitami a publikáciami s aktivitami a odkaz na metodické príručky.

Metodické príručky

Jedným z užitočných zdrojov sú Metodické príručky venujúce sa programu pre konkrétne vekové kategórie. Obsahujú osvedčené postupy, rady a tipy pre radcov, ako pracovať s danou kategóriou a ako tvoriť program.

Družinovkový starterpack

Veľkým pomocníkom pre radcov môže byť Družinovkový Starterpack, ktorý obsahuje osem pripravených družinoviek pre vekové kategórie predškoláci, vĺčatá a včielky, skauti a skautky, rangeri a rangerky. Tento starterpack môže byť inšpiráciou predovšetkým pre začínajúcich radcov, ktorí si nevedia dať rady, ako vystavať program na družinovku. Je možné sa ním inšpirovať aj pri tvorbe oddieloviek.

Zdieľaný Google Disk

Mnohé aktivity, série a publikácie s aktivitami, ktoré boli vydané či už Programovou radou, Zahraničnou radou, Duchovnou radou Slovenského skautingu, alebo inými organizáciami venujúcimi sa mládeži, je možné nájsť na zdieľanom Google disku. Nezabudnite tento priečinok pravidelne navštevovať, pretože aktivity stále pribúdajú. 

Plánovacie kalendáre

Ak nechceme variť z vody a nevieme si dať rady, aké ciele zvoliť na skautský rok, pomôžu nám v tom stupne napredovania pre všetky vekové kategórie. Ako cieľ si môžeme dať napr. „Splniť príručku Prvý skaut.“, avšak nevieme, kde vlastne začať. V tomto nám pomôžu Plánovacie kalendáre pre Skautský chodník, do ktorých si môžeme rozplánovať jednotlivé kapitoly na celý skautský rok.

V neposlednom rade nezabudnime na záplavu odboriek, výzievvoľných programových modulov, ktoré nám poskytujú množstvo podnetov akými smermi sa vybrať pri tvorbe programu. Nezabudnite využívať aj svoju kreativitu a zapojenie samotných členov do tvorby programu.

predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ