Predstavujeme novú eko výzvu: Zelený život

  Program
8962

Skauting má úctu k prírode zakorenenú vo svojej podstate od svojho počiatku. Skauti a skautky trávia v prírode celé dni a často sa tiež snažia ochraňovať ju a lepšie spoznávať. Prinášame novú výzvu, ktorá pomôže zachovať túto krásu aj ďalším generáciám. Vďaka Zelenému životu sa naučíš žiť zodpovednejšie voči našej planéte každý deň.

Podmienky Zeleného života

45 dní sa snaž žiť čo najlepšie podľa siedmich pravidiel Zeleného života. Za tento čas nebudeš mať viac ako 45 bielych políčok.

Táto výzva je náročnejšia na plnenie, čo sa týka času i prípravy, preto je určená najmä pre rangerskú vekovú kategóriu (15-18 rokov). Začni aj ty žiť Zelený život a každý deň sa snaž splniť všetkých sedem predsavzatí. Priprav si alebo si stiahni tabuľku na celý mesiac a každý deň večer si vyfarbi zelenou farbou políčka, ktoré si za tento deň splnil. Snaž sa stále zlepšovať, aby si mal čím viac políčok v tabuľke zelených. Ak splníš podmienky výzvy, prijmi predsavzatie – každú stredu budeš opäť plniť Zelený život, aby si sa udržal v „zelenej“ kondícii i naďalej.

Sedem pravidiel Zeleného života

  • Bez tašiek a vreciek – Každý deň so sebou nosíš plátenú alebo inú trvácnu tašku, ktorú pri prípadnom nákupe použiješ. V obchode nebalíš potraviny jednorazovo do plastových vreciek a desiatu si prípadne tiež pripravíš do trvácnejšieho obalu (napr. plátené vrecko, plastová nádoba).
  • Môj odpad – Počas dňa vyseparuješ všetok odpad, ktorý vytvoríš. Rešpektuješ a využiješ lokálny systém separovania v tvojej obci (najčastejšie plasty, sklo, papier, kompost a komunálny odpad).
  • Čerstvá voda – Každý deň nosíš so sebou trvácnu fľašu (alebo aj pohár), ktorú si napĺňaš čistou vodou na pitie. Nepoužiješ jednorazovo žiadnu PET fľašu, plechovku alebo jednorazový pohárik.
  • Úspora energie – Pred spaním odpojíš z elektriny čo najviac domácich spotrebičov, ktoré využívajú stand-by režim (notebook, Wi-Fi modem, televízia, tlačiareň,…). Dohodneš sa o tom s ostatnými členmi domácnosti.
  • Zodpovedná strava – Vyhneš sa jedlám, ktoré obsahujú palmový olej. Ak máš na výber, uprednostníš pri nákupe lokálne výrobky a potraviny – slovenské, európske.
  • Čistejšia Zem – Zdvihneš zo zeme každý deň aspoň 3 odpadky.
  • Šetrenie vody – Pri umývaní zubov použiješ pohár na vodu. Budeš sa iba sprchovať, pričom vodu použiješ iba na nevyhnutné opláchnutie. Voda tečie kratšie ako 5 minút.

Krst novej výzvy

Výzve Zelený život sa ako prvej v Slovenskom skautingu dostane pocty symbolického krstu. Ten prebehne v stredu 26. apríla na Ústredí Slovenského skautingu. Bude súčasťou už druhého Skautského večera inšpirácií, tentoraz s hosťom Martinom Cerovským – Cerom, skautským ekológom. Sledovať túto udalosť môžete naživo v stredu 26. apríla o 18:18 na facebookovej stránke Skauti myslia globálne.

Stiahni si tabuľku
(a vytlač na recyklovaný papier ;))

Opäť tiež môžeš zvýšiť povedomie o tejto výzve zdieľaním na Facebooku. Ktovie, možno aj vďaka tvojmu príkladu sa niekto ďalší podujme túto výzvu plniť. Spolu tak môžeme malou zmenou nášho správania spraviť veľkú službu našej Zemi.

Ak máš akékoľvek otázky ohľadne programovej ponuky Slovenského skautingu, neváhaj sa ozvať na program@skauting.sk.