Pozor na nováčikov!

  Program, Skauting
2462

Je september a z úspešného náboru k vám do družiny prišiel nováčik, možno dvaja. Čo robiť pre to, aby ste ho nevystrašili a stal sa pevnou súčasťou vašej družiny? Tento článok vám povie čosi o tom, ako treba na nováčikov dávať pozor.

Aj ty si raz začínal

Prvé pravidlo, ktorého sa musíte držať, ak nováčika nechcete stratiť, je rovnosť a kamarátstvo. Musí od celej družiny a všetkých starších členov cítiť, že nie je nejaký zelenáč alebo druhá liga. Práve naopak, treba mu dať najavo, že je pevnou súčasťou družiny so všetkým, čo k tomu patrí. Spomeň si na to, ako si sa cítil ty, keď si pred rokmi prišiel do oddielu a na svoju prvú družinovku. Určite ti veľmi veľa vecí pripadalo nových, čudných a neznámych a určite si pamätáš, kto sa vtedy k tebe správal najpriateľskejšie a najviac ti pomohol zapadnúť. Ak sa vcítiš do kože nováčika, určite pochopíš, že najdôležitejšia je kamarátska atmosféra. To posledné, čo si chcel, bolo stáť niekde bokom, mimo všetkého zaujímavého, čo sa dialo v družine alebo oddiele.

Krst prezývkou

My skauti máme veľa rôznych tradícií a rituálov. Aby sme v očiach čerstvých členov nevyzerali ako nejaká čudácka banda, musíme ich čo najrýchlejšie zasvätiť do našich zvykov. Jedným zo spôsobov, ako dať nováčikom pocítiť, že patria medzi nás, je nájdenie tej správnej prezývky – veď čo by to bolo za skauta alebo skautku, ak nejakú nemá. Ak sa vám podarí rýchlo nájsť vtipnú a chytľavú prezývku, nováčik je na dobrej ceste stať sa pevnou súčasťou vašej partie. Ale buďte opatrní! Môžete ňou nechtiac aj veľa pokaziť, a preto si dajte pozor, aby svoje meno naozaj prijal. Ak by prezývka bola pre neho urážkou alebo by s ňou nebol celkom spokojný, potom radšej hľadajte nové meno, ktoré prijme lepšie.

Kamarát na dosah

Dajte si záležať, aby mal každý nováčik jedného strážneho anjela, rovesníka alebo staršieho člena vašej družiny. Ten si bude pozorne všímať, či váš nový člen čosi nepotrebuje, alebo či mu niečo netreba vysvetliť. Tento strážny anjel bude nenápadnou a tajnou podporou, človekom, ktorý mu napríklad nezabudne vysvetliť, ako sa zbaliť na výpravu alebo ako si zhotoviť KPZ. Musíme si uvedomiť, že mnoho vecí, ktoré nám teraz pripadajú bežné, nováčikom až také zrejmé byť nemusia. A tak, ak nechcete, aby prišiel s igelitovou taškou na výpravu, alebo aby si so sebou neniesol dvadsaťcentimetrový nôž na vykosťovanie medveďov, je lepšie, keď mu niekto vysvetlí základné skautské zvyky.

Krst do tradícií

Správny oddiel ale aj každá družina má svoje tradície a zvyklosti. Niekde je to zvláštny obrad na začiatku oddielovky, inde je to rituál udeľovania skautskej prezývky a niekde inde to zasa môže byť ceremónia prijatia nováčika do vašej družiny alebo oddielu. Ak podobné zvyky nemáte, nikdy nie je neskoro s nimi začať. Skúste si spoločne vymyslieť aspoň jednoduchý rituál, pri ktorom mu odovzdáte skautskú šatku. Zároveň mu môžete slávnostne dať novú skautskú prezývku. Tento rituál sa môže odohrať v klubovni alebo napríklad na vašom špeciálnom družinovom mieste. Môžete k tomu pridať zakopanie pamätnej fľaše s odkazom pre budúce generácie alebo malú družinovú hostinu. To všetko pomôže vytvoriť silný zážitok pre vášho nového člena a tým sa upevní vaše vzájomné puto.

Prečo pozor na nováčikov?

Určite viete, že nie je úplne ľahké zohnať nováčika a ešte náročnejšie je nového člena udržať tak, aby sa z neho raz stal taký ostrieľaný skaut alebo skautka, ako ste vy. Nie je také samozrejmé, že každý nováčik nadšene zapadne do vašej družiny. Treba urobiť všetko pre to, aby sa cítil dobre, našiel si priateľov a mal pocit, že hoci chodí medzi vás iba pár týždňov, je pevnou súčasťou družiny. Chce to dobre sa pripraviť, a keď príde nováčik, nezaváhať a nepokaziť dobrý dojem nejakou hlúpou poznámkou alebo odmeraným správaním. Skauting je úžasné dobrodružstvo, ktoré sa pre mnohých stane príbehom na celý život. Musíme sa ale snažiť, aby sme budúcich skautov nechtiac neodstrašili a neznechutili.

Veľa zdaru vám praje
PiTT

Zaslúžilý rover v oldskautskom veku. Dlhoročný vodca skautského oddielu a neskôr aj zborový vodca 1. zboru. Programový guru a fotograf s láskou k skautským časopisom.
ZDIEĽAŤ