Ako sa stať mentorom? – kurz Mentoring ti v tom pomôže!

  Pozvánka, Rozvoj
1775
Foto: unsplash

Mentoringový kurz zameraný na prácu s mládežou a podporovanie ich rozvoja osobnosti či zvládanie ťažkých situácií je tu pre všetkých vodcov a vodkyne, ale aj činovníkov a činovníčky SLSK. 

MENTOR = Skúsený, či skúsenejší človek. Nemusí poznať odpoveď na každú otázku, ale vie poradiť, kde hľadať odpovede alebo ďalšie podnety. Odovzdáva skúsenosti a poskytuje spätnú väzbu. Pomáha s rozhodovaním a smerovaním nielen v činovníckej role (nikdy však za mentorovaného nerozhoduje). Pomáha nastavovať ciele a rozvíjať zručnosti na ich dosiahnutie. Podporuje a inšpiruje mentorovaného v jeho/jej ďalšom rozvoji.

Možno si v živote stretol/stretla zopár ľudí, ktorí ti vedeli správne poradiť v danej chvíli a vďaka nim si zvládol/la výzvy a prekážky, ktoré by si nikdy nepovažoval/a za zvládnuteľné.

Nerodíme sa prirodzenými mentormi. Niektorí k tomu majú bližšie, no všetko je o správnej taktike a hlavne schopnosti počúvať. 

Základné informácie o kurze

Mentoringový víkendový kurz pre všetkých skautských lídrov/líderky, vodcov/vodkyne či členov/členky zborových, oblastných rád a vzdelávacích tímov.

6.marec 2023 – KAPACITA KURZU NAPLNENÁ,

prihlasovanie ukončené

Kurz sa uskutoční: 14. – 16.04.2023 v Žiline

Cena: 30€

Veková hranica: 18+

Prihlasovanie spustené od 23.2.2023 do 31.3.2023

Ciele mentoringového kurzu:

  • Absolvent kurzu sa cíti kompetentný na mentorovanie skautov v jeho domovskej jednotke.
  • Absolvent kurzu vie pomôcť mentorovaným zvládať problémy a obavy, vie im pomôcť nasmerovať kroky k zvládnutiu väčších výziev.
  • Absolvent kurzu vie, ako viesť mentoringový dialóg a pozná ďalšie tipy a triky mentora.
  • Absolvent kurzu vie počúvať a rozprávať sa s mentorovanými bez súdenia, vie, ako ich motivovať, aby našli riešenie na ich situáciu, vie ich nasmerovať k zmene perspektívy pohľadu na prekážky – aké nové možnosti mi táto situácia ponúka?
  • Absolvent kurzu vie koho poprosiť o pomoc v prípade ťažkej mentorskej situácie.
  • Absolvent kurzu aplikuje svoje vedomosti a zručnosti na tvorbu mentoringového projektu v jeho domovskej jednotke.
  • Absolvent kurzu vie zhodnotiť prínosy mentoringového projektu pre jeho osobný život, ale aj pre jeho domovskú jednotku.
  • Absolvent kurzu si uvedomuje, čo to znamená byť mentorom, vie počúvať a viesť. Vie dať priestor mentorovanému, aby mohol rásť a rozvíjať svoj charakter, byť iba podporou pri jeho rozvoji.

A čo po absolvovaní kurzu?

Po absolvovaní kurzu ti budú ponúknuté pravidelné stretnutia a konzultácie pri ďalších aktivitách a krokoch. Spolu s tým tu budú pre teba podpora našimi mentormi, workshopmi a pravidelnými stretnutiami mentorov.

Ak ťa myšlienka tohto pripravovaného kurzu zaujala, ak cítiš, že by to mohlo byť prospešné pre teba, či tvoje okolie…

predsedníčka Rady pre rozvoj
ZDIEĽAŤ