Ako sa stať mentorom? – kurz Mentoring ti v tom pomôže!

Pozvánka, Rozvoj
341
Foto: unsplash

Mentoringový kurz zameraný na prácu s mládežou a podporovanie ich rozvoja osobnosti či zvládanie ťažkých situácií je tu pre všetkých vodcov a vodkyne, ale aj činovníkov a činovníčky SLSK. 

MENTOR = Skúsený, či skúsenejší človek. Nemusí poznať odpoveď na každú otázku, ale vie poradiť, kde hľadať odpovede alebo ďalšie podnety. Odovzdáva skúsenosti a poskytuje spätnú väzbu. Pomáha s rozhodovaním a smerovaním nielen v činovníckej role (nikdy však za mentorovaného nerozhoduje). Pomáha nastavovať ciele a rozvíjať zručnosti na ich dosiahnutie. Podporuje a inšpiruje mentorovaného v jeho/jej ďalšom rozvoji.

Možno si v živote stretol/stretla zopár ľudí, ktorí ti vedeli správne poradiť v danej chvíli a vďaka nim si zvládol/la výzvy a prekážky, ktoré by si nikdy nepovažoval/a za zvládnuteľné.

Nerodíme sa prirodzenými mentormi. Niektorí k tomu majú bližšie, no všetko je o správnej taktike a hlavne schopnosti počúvať. 

Základné informácie o kurze

Mentoringový víkendový kurz pre všetkých skautských lídrov/líderky, vodcov/vodkyne či členov/členky zborových, oblastných rád a vzdelávacích tímov.

Kurz sa uskutoční v druhej polovici apríla.

Prihlasovanie bude spustené od 23. 02. 2023.

Veková hranica: 18+

Ciele mentoringového kurzu:

  • Absolvent kurzu sa cíti kompetentný na mentorovanie skautov v jeho domovskej jednotke.
  • Absolvent kurzu vie pomôcť mentorovaným zvládať problémy a obavy, vie im pomôcť nasmerovať kroky k zvládnutiu väčších výziev.
  • Absolvent kurzu vie, ako viesť mentoringový dialóg a pozná ďalšie tipy a triky mentora.
  • Absolvent kurzu vie počúvať a rozprávať sa s mentorovanými bez súdenia, vie, ako ich motivovať, aby našli riešenie na ich situáciu, vie ich nasmerovať k zmene perspektívy pohľadu na prekážky – aké nové možnosti mi táto situácia ponúka?
  • Absolvent kurzu vie koho poprosiť o pomoc v prípade ťažkej mentorskej situácie.
  • Absolvent kurzu aplikuje svoje vedomosti a zručnosti na tvorbu mentoringového projektu v jeho domovskej jednotke.
  • Absolvent kurzu vie zhodnotiť prínosy mentoringového projektu pre jeho osobný život, ale aj pre jeho domovskú jednotku.
  • Absolvent kurzu si uvedomuje, čo to znamená byť mentorom, vie počúvať a viesť. Vie dať priestor mentorovanému, aby mohol rásť a rozvíjať svoj charakter, byť iba podporou pri jeho rozvoji.

Ak ťa myšlienka tohto pripravovaného kurzu zaujala, ak cítiš, že by to mohlo byť prospešné pre teba či tvoje okolie, tak sleduj stránky Slovenského skautingu a určite sa prihlás! 

tajomníčka Rady pre rozvoj
ZDIEĽAŤ