Radosť z dobre pripraveného programu

  Program
1267

Každoročne sa Programová rada spoločne stretne, aby strávila víkend plný inšpirácie, produktivity a priateľstva. Vždy sa podarí programovú ponuku posunúť ďalej a tak tomu nebolo ani tento rok.

Programovú radu vo februári opäť privítala Terchová so svojou krásnou prírodou a pokojom.

Tohto roku sa Programová rada v rámci spoločnej práce zamerala na prípravu nových programových prvkov týkajúcich sa Európy a Európskej únie. Vzišli z toho dve nové odborky: Európan pre vĺčatá a včielky a Občan Európskej únie pre skautov a skautky.

Okrem tejto spoločnej činnosti mali všetky kruhy a tímy Programovej rady kvalitný priestor na ďalšie svoje záležitosti. Týmto by sme chceli tiež poďakovať bratovi Spiritovi za možnosť stráviť víkend v komunitnom centre v Terchovej a tiež terchovským skautkám za pomoc pri príprave spoločného obedu. Ďakujeme!

Na priblíženie atmosféry stretnutia si prezrite niekoľko fotiek od brata Láďa.

Autor fotografií: Vladislav Kakody

Predseda Programovej rady Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ