Wander book pre tých, ktorí radi objavujú svet

  Zaujímavosti
4574

Turistický denník (Wander book) pochádza z Českej republiky. Pomocou Turistického denníka (Wander book-u) a Turistických vizitiek (Wander cards) púta turistov, ľudí s vášňou objavovať svoju krajinu, nadšencov prírody a kultúrnych pamiatok k spoznaniu vlasti. Ako skaut každoročne chodím po túrach či už po tých, ktoré vedú po horách v lone prírody, alebo sa zúčastňujem takzvanej „mestskej turistiky“ pričom spoznávam históriu, záhady a pamätihodnosti miest. Pri svojich potulkách som mal menší problém s archiváciou tej, ktorej túry. Pamätám si upršaný týždeň, keď som čítal o Čertovej peci (pri Piešťanoch), v tomto článku autorka opisovala, že pri návšteve tohto miesta si nalepila do Wander booku svoj 65. Wander card. Zaujalo ma , čo je Wander book a Wander card. Po prezretí stránky www.wander-book.com som sa zaregistroval a zistil, kde sa dá v Bratislave kúpiť denník (Wander book) a taktiež, či sa dajú kúpiť aj vizitky (Wander card). Na druhý deň som už aj ja mal svoj prvý denník :).

Wander book je denník, ktorý slúži ako album svojich ciest, do ktorého si lepím Wander cards, teda vizitky. Wander card je nálepka, ktorá zobrazuje pamätihodnosť, prírodný skvost, hrad, technickú pamiatku či iný turisticky zaujímavý úkaz. Českí turisti túto vizitku nazývajú Turistická vizitka, kým na Slovensku, Poľsku, Nemecku a v Nórsku je známa pod názvom Wander Card.skaut-zaujimavosti-wanderbook-6skaut-zaujimavosti-wanderbook-5Turistická vizitka (názov používaný v Českej republike) sa skladá z troch častí. Najväčšiu časť vizitky tvorí obrazová časť, ktorá zobrazuje danú turistickú zaujímavosť a je tiež obohatená o krátky vlastivedný popis. Ďalšou časťou je ústrižok, ktorý sa lepí do prednej časti denníka a slúži, ako obsah. Poslednou časťou českých vizitiek je čiarový kód. Tento kód sa lepí do zadnej časti denníka. Do jedného denníka sa zmestí 104 čiarových kódov. Táto časť denníka, určená pre čiarové kódy, sa posiela naspäť do vydavateľstva. Po nazbieraní a zaslaní 100 kódov každý dostane od vydavateľstva nový denník úplne zadarmo. A keby len denník! Ak nazbieraš 100 rôznych Wander card, tak ti pošlú šaržu a ak nazbieraš 50 kusov vizitiek z jednej kategórie alebo z jedného regiónu, získaš odznak. Šarže sa udeľujú po 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 a 2500 získaných vizitkách. Odznaky po 50 (bronzový), 100 (strieborný) a po 150 (zlatý), treba však myslieť na to, aby boli z jednej kategórie či regiónu.

skaut-zaujimavosti-wanderbook-3Wander card, na rozdiel od českých vizitiek, sa skladá z 5 častí. Prvé tri časti sú rovnaké. Navyše je tam ústrižok, ktorý opisuje pamiatku po anglicky a lepí sa tiež do obsahu. Ďalšou časťou je Wander Stamp, ktorá bola vymyslená ako náhrada za (v Čechách preferovanú) pečiatku, ak by ju lokalita nemala. Stamp sa lepí vedľa obrazovej časti.

Som veľmi rád, že som na internete objavil Wander book, a tak sa stretol s úžasnými ľuďmi, ktorí sú tiež (ako sa to medzi nami volá) „postihnutí“ krásami Slovenska alebo iných krajín. Zopár z nás sa spojilo aby sme tak vytvorili skupinku Slovenských vizitkošialencov. Spolu objavujeme naše kultúrne i prírodné bohatstvo. Teraz už mám svoj druhý denník, ktorý som dostal zadarmo po zaslaní kódov a už sa zapĺňa vizitkami, Wander card-mi, pečiatkami, vstupenkami a hlavne spomienkami. Wander card sa zväčša dajú kúpiť v obchodoch so suvenírmi, infocentrách, na vybraných železničných staniciach a taktiež sa dajú objednať cez e-shop na stránke www.wander-book.com.

Martin Andrejka

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ