22. marec je Svetovým dňom vody

  Zaujímavosti
1536

Svetový deň vody sa koná každoročne od roku 1993. 22. marec sa stal dňom, kedy ľudia na celom svete kladú dôraz na význam vody.

Nápad na tento medzinárodný deň vznikol v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí. O rok na to, teda 22. marca 1993 sa uskutočnil prvý Svetový deň vody v histórii. Každý rok sa počas tohto dňa vyzdvihuje jeden konkrétny aspekt sladkej vody.

Zahrajte si hru, kde môžete veľmi jednoducho zistiť koľko vody bolo potrebné použiť na to, čo máte práve na tanieri. Hrajte TU.

Koľko vody je potrebných na výrobu…?

Keďže spotreba vody každoročne rastie, tak je logické, že sa tým zvyšuje aj jej nedostatok. To súvisí samozrejme aj so zmenou klimatických podmienok. Voda je na Zemi najrozšírenejšou zlúčeninou v prírode a je základným komponentom živých organizmov a dôležitou zložkou biologického materiálu. Podieľa sa na všetkých procesoch v tele človeka.

V prípade nedostatku vody hrozí pokles potravín, ktorý ovplyvní uspokojenie jednej zo základných ľudských potrieb, ktorou je jedenie. Na Slovensku našťastie máme dostatok zdrojov pitnej vody. Nielen čo sa týka množstva, ale aj kvality. Okolo 85% zdrojov totiž predstavujú podzemné vody, ktoré sú vystavené negatívnym vplyvom znečistenia v oveľa menšej miere ako povrchové vody.

To však neznamená, že ňou môžeme plytvať.

Pozrite si krátke zaujímavé video. Zdroj: youtube.com

 

ZDIEĽAŤ