Svetový deň vody je za dverami, venujte mu družinovku

  Program, Zaujímavosti
4255

Počas Svetového dňa vody 22. marca sa OSN a rôzne mimovládne organizácie snažia upriamiť pozornosť na problémy, ktoré sa tejto vzácnej tekutiny týkajú. Ide napríklad o nedostatok čistej vody v niektorých oblastiach a jeho dôsledky pre spoločnosť, nezodpovedné narábanie s vodou alebo vplyv znečistenej vody na životné prostredie. Každý rok je zameraný na inú tému. V roku 2017 je to odpadová voda.

Prečo je voda taká dôležitá, že má svoj deň? Niektoré fakty vás možno prekvapia.

  • až 97 % vody na svete je slaná, 2,5 % vody je ukrytá v ľadovcoch a len 0,5 % vody predstavuje sladká povrchová voda1
  • podľa Svetovej zdravotníckej organizácie len 0,007 % svetovej vody je vhodná na konzumáciu2
  • 783 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode3
  • 2,5 miliardy ľudí nemá prístup k primeranému hygienickému zariadeniu4
  • v mnohých rozvojových krajinách je zháňanie vody úlohou žien a dievčat – tie často musia za vodou kráčať až 6 hodín (a nemôžu tak študovať, pracovať, vychovávať deti), pričom voda, ktorú získajú je často plná baktérií5
  • každých 40 sekúnd na svete zomrie dieťa kvôli nedostatku čistej vody6

Ak sa aj vy chcete zapojiť do aktivít k Svetovému dňu vody, máme pre vás tipy z príručky Yunga Water Challenge Badge od WAGGGS, ktoré môžete využiť na družinovke alebo len tak sami pre seba.

PRE VČIELKY A VĹČATÁ

Pieseň o vode

Vyberte si pieseň ktorá sa vám páči a prepíšte jej slová tak, aby sedeli do témy voda. Potom si ju spolu zaspievajte.

Vodný filter

Získajte vzorky vody z prameňa alebo rybníka a pozorujte ich cez mikroskop alebo lupu. Potom vodu prefiltrujte cez svoj vlastný vodný filter. Môžete sa inšpirovať napríklad týmto (video je v angličtine, ale netreba mu rozumieť). Odpovedzte spolu na otázky: Aké druhy rastlín a/alebo zvierat sa zachytili vo vašom filtri? Pozrite sa na ne cez mikroskop. Je voda znečistená? Aké testy by ste mohli spraviť aby si to zistil? Ak máte čas, môžete zopakovať tieto kroky a porovnať vzorky vody z rôznych zdrojov – rieka, kaluž alebo jazero. Čo je podobné? Aké sú rozdiely?

PRE SKAUTKY A SKAUTOV

Koľko vody je v tvojom jedle?

Nájdite recept na svoje obľúbené jedlo a spočítajte, koľko vody obsahuje. Do úvahy berte nielen vodu, ktorá sa spotrebuje pri varení, ale aj „skrytú“ virtuálnu vodu. Recepty si medzi sebou porovnajte a určte, na ktorý je potrebné najviac a na ktorý najmenej vody.

Sleduj svoju vodu

Zapisujte si kde a ako sa u vás doma každý deň využíva voda. Rozmýšľajte nad spôsobmi, ako spotrebu vody znížiť. Všimli ste si, že vašim súrodencom pri umývaní zubov tečie voda? Niekto sa dlho sprchuje? Spoločne sa o spotrebe vody porozprávajte. Rôzne tipy na šetrenie vody nájdete aj na internete.  Po týždni porovnajte svoje skúsenosti s ostatnými členmi družiny. Aká bola ich spotreba vody? Čo sa im podarilo zmeniť? Na čom ešte musia popracovať?

PRE ROVERKY A ROVEROV

Herci

Rozdeľte sa do malých skupín a vymyslite si krátku scénku o komunite, ktorej členovia na zabezpečenie živobytia potrebujú veľa vody. Niektorí môžu napríklad chovať hydinu, iní pestovať zeleninu. Prestavte si, že v poslednej dobe vaša dedina musela čeliť nedostatku vody. Prečo sa to stalo? Spôsobili to klimatické zmeny alebo nadmerné čerpanie vody z rieky? Ako to ovplyvňuje váš život? Aké riešenia by ste navrhli? V scénkach môžete simulovať konflikt a odpovedať na dané otázky.

Pošlite to ďalej

Usporiadajte akciu s cieľom rozšíriť povedomie o vode alebo získať finančné prostriedky na pomoc neziskovým organizáciám, ktoré snažia sprístupniť vodu ľuďom po celom svete. Zistite, či sa vo vašom okolí náhodou podobné podujatia nechystajú (napríklad pri príležitosti Svetového dňa vody). Ak áno, ponúknite im pomoc, ak nie skúste nejaké sami zorganizovať. Okrem toho môžete s oddielom napríklad vyčistiť potok alebo zozbierať odpadky na brehu miestnej rieky.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚ.