A najpopulárnejšou výzvou v Tee-pee sa stáva…

  Program, Zaujímavosti
1586

Je to Trident, Tri vrcholy, či nebodaj Putovanie? Skautský informačný systém Tee-pee už niekoľko mesiacov ponúka členom možnosť doplniť vo svojom profile programové prvky, čo so sebou prináša zaujímavé informácie.

Odkedy si členovia Slovenského skautingu môžu v Tee-pee navoliť svoje programové úspechy, využilo túto možnosť už 272 ľudí. Aj vďaka tomu získava Programová rada cenné informácie, ktoré odborky, výzvy, voľné moduly a iné programové prvky sú populárnejšie ako iné. To pomôže pri prehodnocovaní a vylepšovaní programu.

272 ľudí je však stále veľmi malá vzorka – čím viac členov si časť Program vo svojom profile vyplní, tým pravdivejšie informácie získame. Pridaj si teda svoje úspechy do Tee-pee už dnes!

Program si môžu členovia navoliť sami v rámci svojho profilu alebo to za nich urobí oddielový, zborový vodca, prípadne iný činovník v rámci oddielu či zboru.

A teraz konkrétne: z doteraz vyplnených profilov sme zistili tieto informácie:

  • Najčastejšie pridaným prvkom je Skautský sľub, nasledovaný Nováčikom
  • Na Slovensku nájdete aspoň 15 výtvarníkov, 4 ornitológov a 1 lukostrelca
  • Zatiaľ nikto nemá v Tee-pee splnené odborky Modelár, Vodák, Filmár či Smartfonista
  • Najviac programových prvkov do Tee-pee nahodili členovia 80. zboru Ginko Piešťany – až 229!

A aby sme zodpovedali napínavý názov článku: Najčastejšie pridanou výzvou je Betlehemské svetlo 🙂

Predseda Programovej rady Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ