Pripojenie Mjanmarska do organizácie WOSM

  Zahraničie, Zaujímavosti
1345

Dňa 17. augusta 2016 sa Mjanmarsko pripojilo do svetovej organizácie WOSM. Svetový výbor organizácie WOSM pre World Scout potvrdil, že všetky požiadavky pre členstvo vo WOSM podľa kapitoly III článok V. boli splnené.

A tak sa Mjanmarsko stalo jednou z členských krajín.

Niektoré fakty o Skauting v Mjanmarsku

V Mjanmarsku bol skauting zavedený od roku 1950, ale už v roku 1964 bol rozpustený v dôsledku zmeny vo vládnom systéme. V tomto období mal viac ako 100.000 členov. V nasledujúcich rokoch po rozpustený, ešte stále existovali malé skupinky, ktoré verili princípom skautingu a riadili sa nimi. Ale museli existovať tajne. Tak ako to bolo aj v Slovenskom skautingu.

Skauting sa začal obnovovať v roku 2012. Súčasná členstvo je približne 25.000 a stále rastie.

skaut-zaujimavosti-mjanmarsko-mapa

skaut-zaujimavosti-mjanmarsko-vlajka

Titulné foto: pixabay.com

ZDIEĽAŤ