Júlové zahraničné novinky

  Zahraničie
432

Zahraničná rada Slovenského skautingu Vám prináša tie najdôležitejšie novinky z diania svetových skautských organizácií WOSM, WAGGGS a ICCS/ICCG, ktorých sme ako Slovenský skauting členom.

Si ty náš vedúci kontingentu na CEJ 2024?

Možno už si započul, že Slovenský skauting bude budúce leto organizovať Stredoeurópske jamboree. Aby sa však naši členovia mohli zúčastniť, potrebujeme vytvoriť slovenský kontingent a to znamená, že potrebujeme vedúceho kontingentu.

Vedúci kontingentu je skaut, ktorý spolu so svojím tímom umožní skautom zúčastniť sa na jamboree, pripraví ich na akciu a bude počas nej riešiť prípadné problémy a reprezentovať SLSK spolu s ostatnými vedúcimi kontingentov. Nie je to jednoduchá úloha, no Zahraničná rada a Ústredie ti budú oporou a pomôžeme ti s čím bude potrebné. 

Viac o funkcií si prečítaj v tomto článku.

Open call na účastníkov – Training on Youth Advocacy 2023

Medzi 18. a 23. septembrom 2023 Európske regióny WOSM a WAGGGS privítajú 25 mladých advokátov, ktorí sa zúčastnia školenia o mládežníckej advokácii.

Toto šesťdňové podujatie sa bude konať v Molline v Španielsku, kde ju hostí a organizuje Severojužné centrum Rady Európy ako súčasť svojich letných univerzitných programov. Téma tohto roka znie: Mladí ľudia, mier a zmena klímy.

Obsahom podujatia budú diskusie, workshopy a zasadnutia, všetky vedené lídrami z Európskeho regiónu WOSM a WAGGGS a aj iných organizácii. Cena celého podujatia je 50€. 

Podmienky účasti

  • vek od 18 do 30 rokov k 10. septembru 2023
  • záujem o angažovanie sa v politike vo svojom skautskom/osobnom živote
  • aktívna komunikácia v angličtine

Pre viac informácii neprehliadni tento leták

Zaregistrovať sa môžeš vyplnením prihlasovacieho formulára do 14. augusta 2023. Ak sa rozhodneš vycestovať, nezabudni o tom oboznámiť Zahraničnú radu na international@skauting.sk

Nemáš program na budúci skautský rok? Čo tak si splniť Sama/sám sebou?

Sama/sám sebou je voľný programový modul, ktorý vytvorilo WAGGGS v spolupráci s projektom sebadôvery od spoločnosti Dove a mnohými odbornými psychológmi. Je to špeciálny program určený pre dievčatá a chlapcov od 11 do 25 rokov, ktorý pomôže jednotlivcom, ale aj celej družine prejsť procesom sebaprijatia, osobného napredovania a rastu.

Poďme spoločne otvárať témy ako spokojnosť so vzhľadom, sebaprijatie, sebavedomie a sebaláska. Čakajú na vás flexibilné výzvy, ktoré sa dajú plniť na družinovkách, ale aj iných stretkách či akciách.

Viac informácii a aktivitový balík k VPM nájdeš v článku: https://www.skaut.sk/…/novy-volny-programovy-modul…/