JOTI je tu opäť aj v roku 2022!

  Pozvánka, Zahraničie
1149

Online svetové skautské jamboree (JOTI) je čochvíľa tu, presnejšie počas víkendu 14.-16. októbra 2022. Viac neváhaj či sa zapojiť! JOTI je totiž jamboree svetového formátu, je zdarma a dostupné z tvojej izby či vašej klubovne.

Čo sa bude diať tento rok na JOTI?

Môžeš očakávať, že sa vrátia mnohé obľúbené aktivity v nových, vylepšených formátoch, ako napríklad Fun Zone, Scouts Live! talentová show, globálne online táboráky alebo chatovacie miestnosti. Vedomosti a zručnosti si budeš tento rok budovať v štyroch hlavných oblastiach: Životné prostredie a udržateľnosť, Mier a komunita, Životné zručnosti a Zdravie a pohoda.

Neprehliadni: JOTI si užívaj, ale bezpečne

Potrebuješ pomôcť s prihlásením? Prečítaj si podrobný návod na prihlásenie. 

Prečítaj si viac o programe v menu: 

Tip na družinovku

Ak sa JOTI chystáš zúčastniť spolu so svojou družinou, čaká ťa kopa zábavy! Zaiste sa však vo vašej družine nájde niekto, kto nevie hovoriť cudzím jazykom na dobrej úrovni a pre to sa hanbí so zahraničnými skautmi komunikovať. Jednou z možností v takomto prípade je jednoducho komunikovať so skautmi z Českej republiky. Druhou (trochu akčnejšou) možnosťou je skúsiť kontakt so zahraničnými skautmi aj napriek jazykovým bariéram. Na rozohriatie pre teba a tvoju družinu prinášame hru, ktorú si môžete skúsiť zahrať na družinovke pred samotným JOTI.

No spik ingliš

  • Trvanie: 40 min
  • Priestor: Interiér/ exteriér
  • Potreby: Papier A4, perá alebo ceruzky, nožnice, slová a slovné spojenia na šarády
  • Príprava: Radca na kúsky papiera pripraví cudzojazyčné slová a frázy, na druhú stranu útržkov papiera napíše preklad slova alebo frázy v slovenčine.

Priebeh hry

  1. Všetci sa zamyslite nad rôznymi spôsobmi komunikácie. Radca by mal zistiť, či niekto z družiny niekedy bol v krajine, v ktorej ľudia hovoria iným jazykom. Hovorí už niekto z družiny nejakým iným jazykom? Bolo pri návšteve cudzej krajiny potrebné nájsť spôsob, ako s niekým komunikovať „rukami-nohami“? Radca rozdá kúsky papiera, na ktorých sú uvedené slová a frázy v cudzom jazyku. Každý hráč by mal pred ostatnými skryť svoj kúsok papiera a nemal by  jeho obsah vysloviť nahlas v žiadnom jazyku.
  2. Radca zistí, či už niekto z družiny niekedy hral šarády. Každý by mal sedieť v rade. Jedna osoba by potom mala vstať a pokúsiť sa družine bez slova znázorniť slovo alebo frázu na svojom papieri.
  3. Hráči zvyčajne pri šarádach používajú prsty na označenie toho, koľko slov má ich fráza. Hráči by mali používať svoje telo a končatiny na znázornenie toho, ako objekt vyzerá, alebo na ukážku toho, ako by človek mohol objekt používať alebo s ním interagovať. Pri ťažkých slovách sa hráči môžu dotknúť ucha, aby naznačili, že vykonajú niečo, čo znie ako slovo alebo fráza.
  4. Ak niekto správne uhádne slovo alebo slovné spojenie, musí ten, kto ho znázorňoval, prečítať preklad v inom jazyku.
  5. Každý by mal mať možnosť zahrať aspoň jedno slovo alebo frázu. Najprv sa teda vystriedajú všetci členovia družiny. Ak chce mať niekto ďalší pokus, môže ísť na konci hry znova.
  6. Radca na záver zhromaždí kúsky papiera so slovami a frázami. Spoločne si ako družina prečítajte slová a frázy a zistite, kto si pamätá, čo znamenajú.

Reflexia

Družina zistila, ako sa hovoria niektoré slová a frázy v iných jazykoch. Vedeli ste už niekto, ako niečo povedať v niektorých jazykoch? Chce niekto zistiť, ako hovoriť viac vecí v konkrétnom jazyku? Hráči museli svojimi hereckými schopnosťami napodobniť, aké je ich slovo alebo fráza. Ktoré slová alebo frázy boli najťažšie na zvládnutie? Ktoré slová alebo frázy boli pre zvyšok družiny najnáročnejšie uhádnuť? Budú mať hráči v budúcnosti schopnosť (a odvahu) používať mimiku a posunkovú reč na komunikáciu s niekým, kto hovorí iným jazykom?