Nahliadni do útrob WOSM

  Zahraničie
991
Zdroj: scoutconference.org

Toto leto sa koná svetová konferencia a Youth forum. Kvôli opatreniam sa WOSM rozhodlo pre online formu. To nám dáva príležitosť zúčastniť sa vo väčšom počte.

Slovenský skauting reprezentuje delegácia na čele so zahraničným komisárom. Ponúkame ti možnosť pridať sa ako pozorovateľ.

Prečítaj si niekoľko otázok a odpovedí ku konferencii. Ak ťa to zaujme, prihlás sa cez formulár nižšie. Deadline na prihlásenie je 30. jún.

Kedy je konferencia?

Konferencia sa koná od 25. do 29. augusta. Pred ňou prebieha Youth Forum od 18. do 22. augusta.

Čo je Youth Forum?

Youth Forum je akcia pre skautov a skautky vo veku 18—26 rokov. WOSM sa snaží počúvať názory a pohľady mladých ľudí. Účastníci diskutujú a prijímajú rezolúcie. Tiež volia siedmych Youth Advisors, ktorý sú poradným orgánom svetového Náčelníctva. V skratke je to konferencia pre mladých.

Musím prísť aj na Youth Forum aj na konferenciu?

Je možné zúčastniť sa len jednej udalosti ale i oboch.

Aká je programová náplň konferencie?

Konferencia zahŕňa najmä nasledovné aktivity:

  • diskusia a hlasovanie o strategickom pláne na ďalšie roky,
  • diskusia a hlasovanie o zmenách Stanov WOSM a rezolúciach,
  • voľba členov svetového Náčelníctva,
  • voľba miesta Jamboree a ScoutMootu.

Okrem toho prebiehajú neformálne diskusie a tiež sprievodný program zameraný na spoznávanie sa (dokonca i v online podobe).

Musím sa zúčastniť celej konferencie?

Je to veľmi odporúčané. Ak to však nie je možné kvôli pracovným či iným dôležitým okolnostiam, vieme sa porozprávať a poprípade dohodnúť.

Aký je rozdiel medzi delegátom a pozorovateľom?

Delegát môže hlasovať a voliť na konferencii. Pozorovateľ nemá toto právo. Môže však robiť všetko ostatné – diskutovať, zúčastňovať sa všetkých stretnutí (formálnych i neformálnych).

Mám niečo platiť?

Keďže sa konferencia bude konať online, nie je potrebné platiť poplatok. Radi by sme zorganizovali prezenčné stretnutie našej delegácie. V tom prípade by si pravdepodobne platil/a cestovné.

Kde sa dozviem viac?

V prípade otázok sa obráť na ic.wosm@skauting.sk alebo popozeraj stránku konferencie.

Kde je formulár na prihlásenie?

Priamo TU. 🙂