Hľadáme zástupcu komisára pre WOSM

  Zahraničie
623
Foto: WOSM

Členstvo vo WOSM prináša mnoho práv i zodpovednosti pre Slovenský skauting. O túto agendu sa stará zahraničný komisár, ktorý hľadá pomocníka i zástupcu v jednom.

Prinášame niekoľko častých otázok a odpovedí, ktoré vám priblížia túto pozíciu

Aká je náplň práce zástupcu?
 • pomáha komisárovi s úlohami a agendou WOSM
 • koordinuje Jota-Joti, príp. ďalšie projekty
 • reprezentuje Slovenský skauting
 • sleduje dianie vo WOSM
 • pomáhať pri činnosti Zahraničnej rady a zúčastňovať sa na jej stretnutiach
S akou agendou môže pomáhať komisárovi?

Agenda komisára pre WOSM je pomerne rozsiahla. Patrí sem napríklad:

 • zastupovať Slovenský skauting pred svetovou organizáciou
 • reagovať na podnety z WOSM (maily, správy, telefonáty, …)
 • sledovať dianie vo WOSM (newsettler, webstránka, sociálne siete, …)
 • zúčastňovať sa na svetových a európskych konferenciách WOSM
 • zabezpečovať výber, pozvanie a sprevádzanie zahraničných hostí WOSM na Slovensku
 • oznamovať organizácii dôležité zmeny týkajúce sa WOSM/WAGGGS
 • študovať materiály WOSM a tie, ktoré sú vhodné pre SLSK posúvať do organizácie
Keď sa jedná o WOSM, môže byť zástupcom len muž?
 • Túto pozíciu môže zastávať i dievča. Napriek tomu, že WOSM je pôvodne chlapčenská organizácia, veľa sa časom zmenilo a do WOSM patrí i mnoho dievčat. Rovnako je to i v prípade Slovenského skautingu, keď členmi WOSM sú aj chlapci aj dievčatá.
Je to dobrovoľnícka funkcia?
 • Áno. Tak ako väčšina pozícií v Slovenskom skautingu, aj Zástupca komisára pre WOSM robí svoju agendu vo svojom dobrovoľníckom čase.
Odkedy by začalo moje pôsobenie na tejto pozícii?
 • Záleží od počtu prihlásených a našej spoločnej dohody. Po skončení prihlasovania budeme robiť rozhovory so záujemcami a po výbere vhodného kandidáta začne Tvoje pôsobenie.

Zaujala ťa pozícia?

Napíš Hrozienko na ic.wosm@skauting.sk do 31.januára 2021. Rovnako píš aj v prípade ďalších nezodpovedaných otázok.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ