Stredoeurópske jamboree hľadá posilu

  Zahraničie
1479
Foto: WOSM

Zahraničná rada Slovenského skautingu otvára novú príležitosť stať sa súčasťou jej tímu pre stredoeurópske skautské jamboree, ktorého cieľom je zapojiť rangerov, roverov ako aj dospelých skautov zo všetkých kútov Slovenska do aktuálneho diania príprav tejto skvelej akcie. 

Čo je CEJ?

CEJ (Central European jamboree) je letná akcia pre približne 2000 skautov ktorá sa koná každé dva roky striedavo v krajinách vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko. Cieľom je podporiť skautskú spoluprácu medzi týmito krajinami a ponúknuť skautom finančne dostupnejšiu alternatívu ku svetovým akciám. Program je určený pre účastníkov od 14 do 18 rokov a je nabitý zábavou, spoznávaním sa, učením sa nových vecí, zahraničným skautingom, hudbou a energiou.

Aké výzvy na teba čakajú v tíme?

Paleta možností je široká a rôznorodá:

 • môžeš sa zapojiť do organizačného tímu CEJ 2022 v Česku v týchto oblastiach:
  • financie
  • administratíva
  • program
  • komunikácia (propagovanie, sociálne siete)
  • HR (ľudské zdroje)
  • iné oblasti podľa vlastného záujmu a schopností
 • môžeš sa zapojiť do hľadania vedúceho slovenského kontingentu na CEJ 2022 a pomôcť pri aktivitách tohto kontingentu
 • vymýšľanie a koordinácia akcií a aktivít zameraných na propagovanie CEJ medzi slovenskými skautami
 • nadviazanie aktívnej spolupráce so skautmi z krajín V4
 • vlastné nápady a projekty sú vždy vítané

Ako ťa to môže obohatiť?

 • skautský event management: spoznáš sa bližšie s fungovaním veľkej medzinárodnej skautskej akcie
 • zručnosti: vieš si zlepšiť manažérske a koordinačné zručnosti, ďalej zručnosti ako plánovanie a organizácia akcií, komunikácia s ľuďmi, alebo napríklad práca v tíme a rozvíjanie medzinárodného skautského programu – záleží od úlohy ktorú si vyberieš
 • praktické ciele: svoje skúsenosti môžeš neskôr zužitkovať napríklad pri organizácií Stredoeurópskeho jamboree na Slovensku v 2024

Mám záujem, čo však treba spĺňať?

 • minimálne 17 rokov, takže si ranger, rover alebo dospelý skaut
 • pozitívny vzťah k väčším skautským akciám ako je CEJ (nevadí, ak si sa doteraz žiadnej nezúčastnil)
 • baví ťa napríklad plánovanie akcií, kreativita, interakcia s ľuďmi, tvorba programu, alebo niektorá z oblastí spomenutých pri CEJ 2022 v Česku
 • časové možnosti, nadšenie a zodpovednosť

Kam sa môžem ozvať?

Napíš nám na international@skauting.sk a my sa ti ozveme.