Ste zvedaví na tohtoročné aktivity ku Dňu zamyslenia? Máme pre vás ukážku

  Zahraničie
911

Balíček aktivít v slovenčine môžete očakávať každú chvíľu. Zatiaľ si pozrite ukážku úloh, ktoré v balíčku môžete nájsť.

Jedinečný zvuk

 1. Účastníci vytvoria dvojice.
 2. V rámci dvojíc si vymyslia jedinečný zvuk. Môže to byť akýkoľvek zvuk od pískania po tlieskanie.
 3. Dvojice sa rozdelia a jeden s každej dvojice, kto sa na to cíti, si zavrie oči.
 4. Účastníci majú za úlohu nájsť svoju dvojicu bez hovoreného slova, iba prostredníctvom vydávania svojich dohodnutých zvukov.
 5. Zdieľajte s účastníkmi tieto myšlienky:
 6. Zatiaľ čo existujú mnohé veci, ktoré nás spájajú, niekedy nie sú úplne očividné a niekedy si ich vieme sami vytvoriť.
 • Ktoré vlastnosti, ktoré nám pomáhajú cítiť sa s ostatnými spojení, vieme v týchto ľuďoch nájsť pomerne jednoducho (na prvý pohľad)? Môže to byť jazyk, vek atď.
 • Ktoré vlastnosti nie sú také očividné, ale stále nás vedia spájať?
 • Viete jednoducho nájsť spojenie s niekým, aj keď si myslíte že ste veľmi rozdielni?
 • Čo si myslíte že sú vaše „jedinečné zvuky“ v spojení so svetom? Čo predstavuje tieto spojenia?

Vlákna, ktoré nás spájajú

 1. Skupina stojí v kruhu a jeden z hráčov drží koniec klbka.
 2. Osoba, ktorá drží klbko, vyhlási o sebe niečo pravdivé. Napríklad: Rád plávam, Mám modré oči, Mám brata.
 3. Hráči, ktorí dokážu aplikovať toto tvrdenie na seba, vykríknu a prihlásia sa.
 4. Ten, kto dané tvdenie vyslovil, hodí klbo niektorému z hráčov, ktorý je prihlásený. Zatiaľ čo drží koniec klbka.
 5. Hráč ktorý chytí klbko, opakuje proces s novým vyhlásením a hádže klbko ďalšiemu hráčovi, zatiaľ čo drží motúz. Žiadne z tvrdení sa nemôže opakovať.
 6. Na konci hry by mali byť všetci hráči zahrnutí v sieti, ideálne niekoľkokrát.
 7. Radca vedie diskusiu, v ktorej využije nasledujúce otázky:
 • Čo ste sa dozvedeli o niekom, čo vás prekvapilo?
 • Mali ste s niekym spoločné niečo, čo ste neočakávali?
 • Čo si myslíte, že by daná sieť mohla byť v reálnom živote?
 • Kedy vo svojom živote preferujete a vážite si Vašu jedinečnosť a odlišnosť a kedy naopak
 • cítite, že je lepšie byť ako ostatní?
 • Boli veci ktoré sú pre Vás bežné, bežné aj pre ostatných ľudí?

Rovnosť šancí zvíťaziť

 1. Účastníci sú rozdelení do malých skupín po 3 alebo 4.
 2. Všetky skupiny okrem jednej majú rôzne obmedzenia.
 3. Všetkým skupinám sa oznámi, že všetci majú rovnakú šancu na dokončenie úlohy a že všetci dostanú rovnaké materiály.
 4. Každá skupina začína na inej základni. Keď sa povie „choď“, jednotlivé skupiny pretekajú v obsadení základní v smere hodinových ručičiek od prvej základne ku druhej.

Nižšie nájdete návrhy na to, ako sa môže každá skupina pohybovať, ale neváhajte a tvorte

svoje vlastné. Víťazom hry je prvá skupina, ktorá sa dostane späť na základňu, na ktorej začala.

Navrhované obmedzenia:

 • Skupina má nohy zviazané dokopy, akoby robili preteky s tromi nohami.
 • Skupina má polovicu zo svojich hráčov so zaviazanými očami.
 • Skupina nemôže hovoriť.
 • Skupina môže použiť iba svoju nedominantnú ruku.
 • Skupina musí chodiť / bežať dozadu.

Navrhované výzvy pre obsadzovanie každej základne:

 • Sprav 5 hviezdicových výskokov.
 • Každý musí nakresliť trojlístok.
 • Vytvorte ľudskú pyramídu so svojou skupinou.
 • Hoď loptu do vedra 5-krát z 3 metrov.
 • Postavte najväčšiu vežu.
 • Spievajte pochodové piesne.
 • Je pravdepodobné, že víťazná skupina bude tá, ktorej neboli dané žiadne obmedzenia.

Spätná väzba:

 • Myslíte si, že vďaka použitiu rovnakých nástrojov bola hra rovnocená pre všetkých účastníkov?
 • Prečo to nebolo rovnocenné? Aj keď každá skupina dostala rovnaké nástroje, prečo neboli výsledky spravodlivé?
 • Aké zvýhodnenie by podľa vás mala mať skupina s obmedzeniami?
 • Ako si myslíte, že táto hra odráža každodenný život?
 • Ak sú zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých, znamená to rovnaké príležitosti? Vieš uviesť nejaké prípady, kde to neplatí?
 • Môžete nájsť príklady, kde ľudia majú rovnaké prostriedky, ale nedosahujú rovnaké výsledky?

Tajomníčka Zahraničnej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ