Svetové novinky 1/2020

  Zahraničie
1492

Zahraničná rada Slovenského skautingu Vám prináša tie najdôležitejšie svetové novinky z diania skautských organizácií WOSM, WAGGGS, ISGF A ICCS/ICCG, ktorých sme ako Slovenský skauting členom.

WOSM

Non-formal education forum

Začiatkom decembra sa v Rio de Janeiru konala už 3. konferencia neformálneho vzdelávania. Okrem WOSM a WAGGGS sa na nej podieľali aj YMCA a YWCA, IFRC a zástupcovia ceny Vojvodu z Edinburghu. Výsledkom 3 dní plných diskusií sa stala Deklarácia o neformálnom vzdelávaní. Jej cieľom je upozorniť na dôležitosť neformálneho vzdelávania a nutnosť formovať milióny mladých ľudí práve touto metódou. Pomenováva právo na tento druh vzdelávania, potrebu jeho uznávania a investície (nie len peňažné) do neformálnych foriem vzdelávania. Zároveň vyzýva k spolupráci všetkých organizácií, ktoré neformálne vzdelávajú mladých.

Regionálne konferencie

Behom posledného pol roka sa vo väčšine regiónov odohrali konferencie, ktoré znamenajú predzvesť blížiacej sa svetovej konferencie, ktorá sa odohrá na konci augusta v Egypte. Pre nás je ,samozrejme, najrelevantnejšia európska konferencia, ktorá sa odohrala na konci leta v Splite. Ako každé 3 roky sa volilo nové vedenie regiónu. Nová šesťčlenná komisia už mala prvý pracovný meeting a naplno maká na fungovaní a zlepšovaní regiónu. Tiež sa odsúhlasilo Memorandum of understanding, ktoré popisuje spoluprácu WOSM a WAGGGS v regióne.

Afganistan 171. členom

Afganistanski skauti sa 9.januára stali znovu členmi WOSM rodiny a stali sa tak 171. krajinou v zozname. Skauting v Afganistane bol založený už roku 1931 kráľom Nadir Shah-om. S malou prestávkou boli trvalým členom až do roku 1981, kedy sa následkom sovietskej okupácie museli afganski skauti podvoliť režimu a rozpustiť 36 000 organizáciu. I keď vláda už v roku 2001 súhlasila s oficiálnym návratom skautskej organizácie na scénu, trvalo skoro dve desaťročia, než sa podarilo rozbehnúť a obnoviť organizáciu. Stalo sa tak zásluhou nielen Ázijsko – pacifického skautského regiónu, ale aj miestneho ministerstva vzdelávania a organizácie PARSA. Vítame Afganskych skautov späť a vidíme sa s nimi na 42. svetovej konferencii 😊.

ZDIEĽAŤ