Zahraničné novinky – Slovenský skauting a WOSM

  Zahraničie
1091

Na začiatku októbra bol Slovenský skauting (ďalej ako SLSK), alebo aspoň jeho zástupcovia, v blízkom kontakte s WOSM. Najskôr Náčelníctvo SLSK absolvovalo tréning – vzdelávací kurz a následne sa Zahraničná rada stretla s generálnym tajomníkom Ahmadom Alhendawim.

WOSM tréning pre Náčelníctvo

Počas prvého októbrového víkendu prišli do Bratislavy zástupcovia z WOSM Kevin Camilieri a Lara Serafim. Stretli sa s Náčelníctvom SLSK, pre ktoré pripravili vzdelávací kurz. Spoločne si prešli viacero tém, z ktorých získali členovia Náčelníctva mnoho nových informácii a podnetov na zamyslenie. Za spomenutie určite stoja Risk management, Continuous improvement alebo Succession planning. Náčelníctvo sa rozhodlo reflektovať nové poznatky do budúcnosti a naplánovať kroky, aby posunulo Slovenský skauting o krok vpred.

Stretnutie s generálnym tajomníkom WOSM

Začiatkom októbra navštívil Maďarsko generálny tajomník WOSM Ahmad Alhendawi a zástupca svetového náčelníka Andy Chapman. Maďarskí skauti pozvali na toto stretnutie i zvyšné krajiny Visegradskej štvorky. Naši zástupcovia mali možnosť zúčastniť sa diskusie a večere so vzácnymi hosťami. Generálny tajomník sa aktívne pýtal na činnosť Slovenského skautingu a pozdravuje našich skautov 🙂 Ďakujeme našim maďarským priateľom za túto skvelú príležitosť.