Novinky zo svetových organizácií 9/19

  Zahraničie
1524

Zahraničná rada Slovenského skautingu Vám prináša tie najdôležitejšie novinky z diania svetových skautských organizácií WOSM, WAGGGS, ISGF A ICCS/ICCG, ktorých sme ako Slovenský skauting členom.

WOSM

Svetové jamboree inak

Každý vie, že toto leto sa v Amerike uskutočnilo 24. Svetové jamboree. Program bol zameraný hlavne na outdoorové a adrenalínové športy. V jednom zo stanov sa však odohrával iný príbeh. Skauti sa pomocou dokumentu v spolupráci s OSN mohli preniesť do vojnovej Sýrie a vžiť sa do kože ich rovesníka, ktorý bol nútený utiecť zo svojho domova a preskákal si rôznymi strasťami ako utečenec. Na záver sa skauti spojili cez internet práve s hlavným hrdinom, ale aj s inými utečencami s podobným príbehom v ich veku. Jamboree tak rozšírilo obzory účastníkov nie len v oblasti adrenalínových športov, ale aj v oblasti globálneho vzdelávania a súčasných problémov.

Skautský boj proti plastom

V Afrike bola odprezentovaná a otestovaná nová celosvetová výzva, ktorá vyzýva k boju proti plastovému odpadu. V spolupráci s environmentálnym tímom OSN WOSM zverejnila výzvu, ktorá má skautom a ich okolí ukázať možnosti zníženia používania plastov a priblížiť im celú problematiku plastového znečistenia. Výzva má 3 úrovne, od úplného začiatočníka až k profesionálovi v nepoužívaní plastov. Ide o veľmi zaujímavý program, ktorý je jednoduché implementovať do družinových či oddielových programov, zároveň naučí deti istej zodpovednosti za odpad, ktorí produkujú a pomôže zlepšiť životné prostredie.

Noví bronzová vlci

V júni sa svetová skautská komisia rozhodla oceniť prácu dvoch skautov a udeliť im ocenenie Bronzový vlk – najvyššie ocenenie, ktoré môže skaut v živote dosiahnuť. Jeden bronzový vlk putoval do európskeho regiónu Anne Whiteford a druhý do Ázijsko – pacifického regiónu Paulovi Parkinsonovi. Obaja si ho zaslúžili za celoživotnú prácu a oddanosť skautským hodnotám a ideálom, najmä za rozvoj skautingu  na národnej ale hlavne na medzinárodnej úrovni. Gratulujeme!

Zmena vo vedení

Po 14 rokoch vo vedení európskeho regiónu sa náš doterajší riaditeľ David Mcknee rozhodol predať žezlo ďalej a ísť do skautského „dôchodku“.

Od septembra sa novou riaditeľkou regiónu stáva Abir Koubaa. Ďakujeme Davidovi za roky odhodlania a obetavej práce v regióne a držíme palce Abir v jej novej pozícií.

WAGGGS

Nová odborka o zdravej výžive pre skautky na Filipínach

Pre Filipínske dievčatá je táto kampaň obzvlášť dôležitá, hlavne kvôli propagácii nezdravých „fast foodov“ v televízii a sociálnych sieťach. Táto odborka je určená na zvyšovanie povedomia o dôležitosti vyváženej stravy a nebezpečenstvách podvýživy alebo naopak obezity.

Skautky v Čile vedú kampaň proti obťažovaniu na uliciach

Skupina skautiek viedla na uliciach kampaň za sprísnenie zákonov určených na ochranu obetí obťažovania a podpora dievčat a chlapcov, ktorý s danou problematikou mali skúsenosti, aby sa nebáli o nej prehovoriť. Cieľom tejto aktivity je ukončiť násilie, s ktorým sa v Čile ľudia denne stretávajú.

Zbieranie korkov na záchranu planéty

Za 11 rokov portugalské skautky vyzbierali korkové štuple v hmotnosti 32 áut, na vyzbieranie peňazí pre deti v núdzi. Portugalsko je najväčší exportér korku na svete, ale zároveň s výrobou produkujú aj veľa odpadu. Od roku 2005 skautky zbierajú a recyklujú korok za účelom charity.

ISGF

Sviatok sv. Juraja

Vo Viedni sa konalo 3.5. 2019  už 20-te medzinárodné stretnutie skautov ISGF z Rakúska, Maďarska Slovenska Čiech a Poľska pri príležitosti osláv Sv. Juraja. Konala sa spoločná ekumenická bohoslužba, spomínalo sa na zosnulých členov ISGF a následne po obradoch bolo spoločné agape kde sa družne debatovalo na rôzne témy a naväzovali sa nové priateľstvá.

10. európska konferencia ISGF

Konala sa v dňoch 21.8. až 25. 8. v Brémach. Téma konferencie bola Diversity in society (rôznorodosť v spoločnosti). O záveroch konferencie sa dočítate v budúcich Zahraničných novinkách.

ISGF v arabskom regióne

Slávil sa deň výsadby užitočných stromov. V jeden deň sa do tohto projektu zapojili skauti všekých krajín Arabského regiónu a vysadili niekoľko tisíc stromov.

HEK ( Harmbee Education Kenia)

Pri stretnutí skautov  v dňoch 8.4 – 10.4.2019 bol uskutočnený spoločný projekt nemeckých, talianskych a lichtenšteinských skautov na realizáciu solárnych panelov pre Camp v Keni na ušetrenie vysokých nákladov na elektrickú energiu, sa vyzbieralo 30 000,00 švajčiarskych frankov.

Školenie pre komunikáciu a médiá

NSGF Líbia usporiadala medzinárodné školenie pre využívanie médii v práci a propagovaniu ISGF. Abeceda vytvárania mediálnych tímov, sociálnych sietí, digitálnej bezpečnosti, komunikácie, tvorba fotografií a editácie – teda ako sa stať úspešným reportérom.

NSFG India oslavovala

Tohto roku sa konali oslavy  60. výročia založenia dospelých skautov a tiež začlenenie do svetového spoločenstva ISGF.

ICCS/ICCG

ICCS na WSJ 2019 v USA

Víziou katolíckej platformy skautov na tohtoročnom svetovom jamboree bolo vytvoriť účastníkom priestor pre naplnenie ich duchovných potrieb a zároveň prezentovať hlavné aspekty katolíckej viery skautom iných vierovyznaní. V rámci tzv. faith&belief priestoru mali nielen katolícki účastníci možnosť zúčastniť sa ekumenického workshopu v duchu spirituality Taizé a každodenných svätých omší, alebo sa len tak porozprávať s duchovnými a zasvätenými osobami o prežívaní svojej viery.

Za Zahraničnú radu Barbora Müllerová – Barča, Terézia Knorová – Terez, Ondrej Nagy – Ondro a Lýdia Jakubjaková – Heidi

ZDIEĽAŤ