Čo chystajú zahraničné spojky?

  Zahraničie
671

Zahraničné spojky si pripravili plán aktivít na najbližšie obdobie. Vymenili si svoje skúsenosti s fungovaním v oblastiach a rozvrhli svoju činnosť do akčného plánu.

Medzi hlavné ciele patria cestovateľské kiná a cezhraničné spolupráce. Vďaka svojim aktivitám chceme priniesť viac zahraničia (i zahraničných skautov) do našich skautských oblastí. Rovnako i naopak, plánujeme pomôcť čo najviac skautom dostať sa na zahraničné akcie a aktivity. Tešiť sa môžete aj na články z produkcie rôznych členov Zahraničnej rady, na zviditeľňovanie projektu Local Scout Guide.

Aby sa realizovali spomínané plány, potrebujeme pomoc od dobrovoľníkov. Ak Ťa zaujíma zahraničie, ozvi sa na international@skauting.sk a radi využijeme Tvoju pomoc.

O spojkách a ich činnosti chystáme článok do časopisov už tento rok. Je sa na čo tešiť 🙂

Ďakujeme skautom z Piešťan za možnosť využitia ich klubovne.

Predseda Zahraničnej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ