Zahraničná rada hľadá dobrovoľníkov na rôzne zaujímavé pozície

  Pozvánka, Zahraničie
1217

Chceš sa podieľať na zmene životov miliónov mladých ľudí na svete, ktorí môžu prostredníctvom WAGGGS veľa získať? Potom tu máme niečo pre teba!

Kto sa hľadá?

Dobrovoľnícke role sú otvorené všetkým dievčatám, ktoré spĺňajú určité kritériá opísané v popisoch role bez ohľadu na pôvod, farbu pleti, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, zdravotný stav alebo sociálno-ekonomické pozadie.

Ako bude fungovať výberové konanie?

Prihlasovanie bude prebiehať online a je možné do 31.1.2017. Formuláre sú v anglickom jazyku, ktorý je zároveň pracovným jazykom skupín. Všetky údaje zozbierané v nábore budú považované za dôverné a budú zverejnené iba tým, ktorí sa budú podieľať na rozhodnutiach o výbere a pridelení dobrovoľníkov. Voľba sa uskutoční v priebehu februára 2017. Schôdza výboru sa uskutoční začiatkom marca 2017 a všetkým žiadateľom, vrátane tých, ktorí neboli úspešní, bude poslané vyrozumenie.

V prípade záujmu nás kontaktujte na international@skauting.sk.

Aké pozície sú dostupné?

1. Pracovná skupina pre vonkajšie vzťahy

Táto úloha spočíva v spolupráci s externými partnermi, ako sú European Youth Fórum, Rada Európy a ďalšie. Táto práca je prioritne zameraná na stratégie. Zahŕňa aj spoluprácu s WOSM. Táto pozícia vyžaduje znalosť angličtiny, základne znalosti o fungovaní EU, skúsenosti s dobrovoľníctvom a neformálnym vzdelávaním.

2. Pracovná skupina pre komunikáciu

Výhodou je komunikačný skill, chuť pracovať v marketingu, mať na starosti propagáciu, tvorbu dizajnov, článok, textov. Kreatívne myslenie je podmienkou. Gramatika a štylistika by ti mali byť tiež blízke pri vykonávaní tejto práce.

3. Roverway 2018

Skupina zameraná na plánovanie a stratégiu Roverway 2018. Členke tohto tímu by mala byť blízka schopnosť organizovať, viesť a dodržiavať deadline. Nemala by spúšťať z očí víziu a mala by k nej povzbudzovať celý tím.

4. Tím pre Svetovú konferenciu Európskeho kraja – mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ)

Vyžaduje sa disciplína, znalosť WAGGGS a jej ústavy. Zvládnuté témy určené na diskutovanie. Základne znalosti správy EU a práva výhodou.

5. Sieť komunikačných technológii skautov a skautiek

Pozícia vyžaduje znalosť komunikácie, databáz, skúsenosť s pracovaním v partnerských organizáciách. Chápanie dôležitosti komunikácie a jej možnosti rozvíjať organizáciu.

6. Tím pre fondy a sponzoring

Znalosť a skúsenosť s písaním menších projektov. Snaha o vyslanie účastníkov na akcie s príspevkom od sponzorov a tím umožnenie viacerým skautom zažiť čo najviac akcií.

7. Spoločná práca s WOSM dobrovoľníkmi

Aktívny záujem o ľudské práva a o migračnú krízu. Analýzovanie, ako organizácie vplývajú na túto situáciu a ako sa prostredníctvom nich, dá situácia vylepšiť, či lepšie zvládnuť.

Bonusová pozícia: Hľadáme staff na akciu International Scout and Guide Fellowship

Workshop sa bude konať 3. – 8.3. 2017 v Smoleniciach. Ak nemáš problém pomôcť s organizáciou a tlmočníctvom z/do angličtiny, táto výzva je pre teba. Čosi preplatíme, nakŕmime a zabezpečíme nové známosti a skúsenosti. Ideálne pre záujemcov zo západu a okolia.