Staň sa vodcom

Vzdelávanie
366
Foto: Roman Kortiš

Dobre vzdelaní ľudia boli vždy prínosom pre svoje či už užšie, alebo aj širšie okolie. Dôležitosť vzdelávania a kultivovanej a vecnej diskusie si uvedomujeme práve v náročných spoločenských situáciách, akou je tá z posledných týždňov. Preto by som Vás chcel všetkých pozvať na cestu vzdelania, aby sme mohli spoločne robiť svet lepším miestom pre život.

Vodcovia pozitívnej zmeny

Dôležitou súčasťou skautskej výchovnej metódy je zapojenie komunity. Na tento bod by mali myslieť viac ako hocikto iný hlavne roveri, ktorých heslom je práve “Slúžim!” Slúžiť a prinášať pozitívnu zmenu sa dá na viacerých úrovniach. Ale veľa z toho stojí a padá práve na vodcoch. Oddieloví vodcovia sú vzorom pre radcov, ktorí ďalej ovplyvňujú, vzdelávajú a vychovávajú členov v družinách. Zboroví vodcovia sú tí, od ktorých plynie iniciatíva robiť niečo pre svoju obec, svoje mesto. Oni vedú zborovú radu tak, aby sa mohol zbor rozrastať, naberať nových členov a čím ďalej, tým viac ľudí vychovávať v skautingu. Vychovávať ľudí tak, aby boli slušnými a zodpovednými občanmi v slobodnom svete. A tiež nemôžeme zabudnúť na oblastných vodcov a ich tímy, lebo práve organizovaním podujatí na oblastnej alebo aj národnej úrovni sa komunita skautov utužuje, vytvárajú sa nové vzťahy, získavajú sa noví priatelia, vymieňajú sa navzájom rôzne skúsenosti a postrehy. 

Ale nie vždy je to také jednoduché. Pri týchto stretnutiach, môže dôjsť aj k rôznym škriepkam, výmenám názorov či dokonca hádkam. No čomu nás učí skauting, keď nie práve zvládaniu takýchto situácií? Vedie nás k slušnosti a zdvorilosti, aj keď s niečím nesúhlasíme, ku kultivovanému odprezentovaniu našich názorov bez toho, aby sme niekoho zbytočne urazili. Ale vedie nás aj k tomu, aby sme sa vedeli ozvať v náročných situáciách, keď nie sme vo väčšine, keď vidíme nespravodlivosť, keď sa útočí na slabých a zraniteľných.

Vzdelanie ako hodnota

Tieto všetky ideály, ku ktorým nás skauting vedie, síce pekne znejú, ale ťažko sa dosahujú. Nestačí zaplatiť registračný poplatok do SLSK a všetko príde samé. Musíme sa aktívne podieľať na svojom osobnom rozvoji, ale aj na rozvoji členov v jednotkách, v ktorých fungujeme. No našťastie na to nie sme sami. Skauting nám ponúka nespočetne možností sebarozvoja od odboriek a výziev, cez rôzne programové moduly alebo kurzy, až po vodcovské a inštruktorské lesné školy. Každá z týchto foriem je benefičná v inom smere. No jednou z najkomplexnejších foriem rozvoja je práve Vodcovská Lesná Škola. Touto formou vzdelávania sú k pozitívnej zmene ovplyvňovaní nielen jednotliví účastníci, ale aj členovia ich zborov, oddielov či oblastí, kde zužitkujú všetky informácie a skúsenosti, ktoré na lesnej škole nadobudli.

Podľa môjho názoru by “vodcovku” mal absolvovať každý skaut, ktorý to so skautingom myslí aspoň trochu vážne, ktorému imponujú skautské hodnoty a ideály a kto si myslí, že práve cez skauting vieme vychovávať zodpovedných, nápomocných, ale aj vzdelaných a veselých ľudí. Preto, keď si sa našiel aspoň v jednom z týchto bodov, chcel by som ťa pozvať na cestu vodcovstva. Aktuálne prebieha prihlasovanie na Vodcovskú Lesnú Školu Planéta, ktoré sa končí 7. 3. Bude to už 8. ročník tejto Lesnej Školy, ktorá má 3 časti:

  • Sírius: 25. 4. – 28. 4. 2024, predĺžený víkend plný spoznávania (sa), zábavy, ale aj dôležitých rozhodnutí,
  • Južný kríž: 17. 8. – 30. 8. 2024, letná časť v srdci Slovenska, nabitá prednáškami skúsených skautov, nadväzovaním kontaktov, životom v prírode a hlbokými aktivitami,
  • Univerzum: 29. 11. – 1. 12. 2024, skúškový víkend, po ktorom sa spoločne vydáme na cestu vodcovstva.

Samozrejme to ber ako pozvanie na akúkoľvek lesnú školu, aby sme ako skauti každý deň robili svet lepším miestom pre život.

Napísal pre vás: Michal Vorobel – Čorky – člen tímu VLŠ Planéta

ZDIEĽAŤ