Otvárame 6. ročník víkendovej lesnej školy Safari!

Pozvánka, Vzdelávanie
430

Programová lesná škola Safari otvára prihlasovanie na v poradí šiesty ročník. Nenechajte si ujsť skutočnú programovú divočinu a ak spĺňate všetky podmienky potrebné pre absolvovanie, tak neváhajte ani chvíľu.

Divočinu môžeš zažiť v týchto termínoch

  1. – 17. september 2023 –  prvý víkend
  2. – 19. november 2023 –  druhý víkend
  3. – 11. február 2024 –  tretí víkend
  4. – 12. máj 2024 –  štvrtý víkend

Skúšky – september 2024

Cena 130€ – Účastnícky poplatok za absolvovanie LŠ Safari 2021/22 môže byť spolufinancovaný aj prostredníctvom zboru.

Deadline pre prihlásenie je 30. jún 2023

Účastník VLŠ musí spĺňať nasledujúce podmienky ku dňu začatia kurzu

  1. vek 18+ v čase vodcovskej skúšky
  2. splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
  3. zložený skautský sľub
  4. udelená hodnosť  líder
  5. odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora (vodca alebo inštruktor zhrnie, prečo by absolvovanie vodcovskej lesnej školy bolo prospešné pre daného záujemcu a pre aktuálnu situáciu v oddiele/zbore)

Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda Rady pre vzdelávanie po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.

Vzdelávací tím organizujúci VLŠ rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí/neprijatí účastníka na VLŠ. V prípade neprijatia účastníka tím nie je povinný uviesť dôvod neprijatia.

Prihlášku na LŠ Safari nájdeš TU alebo na stránke safari.skauting.sk.

Foto: Archív LS Safari

Neváhaj a nechaj sa zlákať volaním divočiny. Budeme sa na teba moc tešiť.

Tvoja lesná škola Safari

ZDIEĽAŤ