Stretnutie Rady pre Vzdelávanie

  Vzdelávanie
1104
Foto: Marvin Meyer - Unsplash

7. – 9.10. sa v malebnom prostredí Terchovej konalo stretnutie Rady pre Vzdelávanie. Členovia rady sa stretli osobne po veľmi dlhom čase. Na stretnutí riešili, ako posunúť vzdelávanie v Slovenského skautingu na vyššiu úroveň. Okrem bodov programu, o ktorých sme diskutovali, členovia vzdelávacích tímov mali čas si medzi sebou vymeniť aj tipy a triky, ako vylepšiť vzdelávacie kurzy.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých lesných škôl (Planéta, SELŠ, Safari), líderskej rangerskej školy Equilibrium, členovia tímov radcovských kurzov z oblastí (ZSO, BSO, VSO, ZSSO), člen RpV za NAVS ako aj ostatní členovia RpV. 

Program stretnutia

Na stretnutí sa riešilo veľa dôležitých vecí ako napríklad GILš, radcovské skúšky, účtovníctvo a financie, handouty pre vzdelávacie stupne, duchovno a mnoho ďalších. Najvýznamnejším rozhodnutím Rady pre Vzdelávanie bola zmena prerekvizít pre vzdelávacie stupne. Podľa starej prerekvizity sa mohol vodcovskej lesnej školy zúčastniť ktokoľvek, kto okrem iných podmienok absolvoval radcovský kurz alebo líderskú rangerskú školu. Z rozhodnutia RpV vyplýva, že záujemca o vodcovskú lesnú školu musí mať udelenú hodnosť líder. Samozrejme, stále je možné udeliť výnimku po splnení podmienok , rovnako ako pri iných situáciách vo vzdelávaní. 

Nová prerekvizita na vzdelávacie stupne od roku 2023, ktorá bola prijatá rozhodnutím RpV 20221008/07, vyzerá nasledovne:

  • Účasť na Radcovskom kurze nie je podmienená inou hodnosťou.
  • Účasť na Líderskej rangerskej škole nie je podmienená inou hodnosťou.
  • Účasť na Vodcovskej lesnej škole je podmienená získaním hodnosti líder.
  • Účasť na Gilwellskej inštruktorskej lesnej škole je podmienená získaním hodnosti vodca.

Hodnosť líder alebo vodca je možné získať aj bez absolvovania líderskej, respektíve vodcovskej školy, po splnení podmienok , a to účasťou na líderských alebo vodcovských skúškach, ktoré organizuje Rada pre Vzdelávanie. Podmienky na zúčastnení sa skúšok bez absolvovania danej školy nájdete na linku v sekcii priamo na skúšky. V prípade otázok napíšte tajomníkovi Rady pre Vzdelávanie na e-mail vzdelavanie@skauting.sk 

Na čo sa môžeme vo vzdelávaní tešiť?

Okrem už existujúcich vzdelávacích tímov, ktoré budú svoje vzdelávacie kurzy organizovať ako obvykle, sa môžeme tešiť na novovzniknutú líderskú rangerskú školu Polaris, ktorá bude organizovať svoj prvý ročník už v roku 2023. V roku 2023 sa účastníci vzdelávacích kurzov môžu tešiť na dokončené handouty, ktoré im pomôžu pripraviť sa na radcovské, líderské a vodcovské skúšky.
Od budúceho roka sa pripravuje spustenie modulového vzdelávania, v ktorom sa zatiaľ pripravujú nasledovné moduly: Prvá pomoc, Duchovno, Základy skautingu, Zapojenie komunity, Skautská prax, Komunikácia a PR… 

Ďakujeme všetkým našim sestrám a bratom, ktorí svoj voľný čas venovali a venujú vzdelávaniu v Slovenskom skautingu. Veľmi si Vašu prácu vážime.