Modrý nováčik už zakotvil v prístave

  Vzdelávanie
1116

Intenzívna práca nejedného človeka priniesla po mnohých mesiacoch želaný výsledok. Dlho očakávaná príručka určená pre vodných skautov len nedávno uzrela svetlo sveta a my vám ju teraz s hrdosťou predstavujeme.

Publikácia Modrý nováčik má takmer rovnaký obsahový základ ako publikácia Nováčik. Avšak po nahliadnutí dovnútra je badať hneď niekoľko viditeľných zmien, napr. veľké množstvo nových fotografií, predovšetkým v časti Príbeh skautingu. Okrem mladého Bí-Pího tu uvidíte aj pár fotografií z histórie skautingu na Slovensku pred rokom 1989.

Príručka Modrý nováčik je určená pre nových členov vodno-skautských oddielov, ktorých prevedie skautskou históriou, symbolikou, hodnotami, naučí ich skautskú prax a zoznámi ich s programovou ponukou Slovenského skautingu. Je tiež rozšírená o niekoľko nových pasáží s vodno-skautskou tematikou, ako napr. história vodného skautingu vo svete aj na Slovensku, rovnošata, funkčné označenia a výstroj na vodu. Taktiež sa na konci publikácie nachádza krátky slovník vodáckych pojmov s vysvetlením ich významu a upravené niektoré úlohy nováčikovskej skúšky, ktoré by mal splniť každý nováčik.

  • Publikácia Modrý nováčik je dostupná v ScoutShope.
predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ